Meklēt
Izvēlne

Ph. D. Karīna Horsta

LMA MVI pētniece

Amats: pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātņu doktore (Ph. D.)
MVI darbiniece kopš 2016. gada. / Žurnāla “Mākslas Vēsture un Teorija” literārā redaktore (kopš 2017). / MVI mājaslapas redaktore.
Zinātniskās intereses: 20. gadsimta arhitektūra Latvijā.
Citas darba jomas: mākslas vēstures tekstu rediģēšana.
Izglītība: Ogres ģimnāzija (1998–2010), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs "Arhitekta Edgara Šēnberga daiļrade", 2014; maģistra darbs "Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940", 2016; disertācija "Arhitekts Ernests Štālbergs (1883–1958)", 2023).