Meklēt
Izvēlne

Grafikas dizains

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā

Apraksts

Grafikas un Iepakojumu dizains, bakalaura līmeņa studijas

Grafikas dizaina studenti izkopj spēju veikt izpēti, kritiski domāt un veidot mērķtiecīgu, pamatotu komunikāciju, izmantojot atbistošākos vizuālus izteiksmes līdzekļus. Studenti apgūst zināšanas un prasmes pārvaldīt instrumentus, ar kuru palīdzību radīt jēgpilnus un sabiedriski atbildīgus grafikas dizaina risinājumus – komunikācijas materiālus, zīmolu dizainu, iepakojumu, interaktīvo un informācijas dizainu. Padziļināti tiek apgūtas iemaņas konceptu radīšanā drukātiem un digitāliem medijiem, zīmolu stratēģijā, iepakojuma konstrukciju veidošanā, kā arī burtu lietošanas, kompozīcijas, vizuālās uztveres un citos pamatprincipos.

PROCESA DIZAINS / PRODUKTU DIZAINS / DIZAINA PĒTNIECĪBA
MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJAS

Funkcionālā dizaina maģistrantūras studiju fokuss ir nemateriālais dizains, apgūstot pamatprincipus tādās dizaina nozārēs kā sociālais, komunikācijas, informācijas, pieredzes, pakalpojumu un spekulatīvais dizains. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI 

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI 

Kompozīcija
Burtu dizains
Zīmolu dizains
Iepakojumu dizains
Grafikas dizaina pamati
Datorprogrammu studijas
Digitālā modelēšana
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojumu konstrukcijas
Maketēšanas tehnoloģijas
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizains un jaunuzņēmējdarbība
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina konteksts
Dizaina pētniecības metodes

Dizaina profesijas virzieni | Portfolio

Prezentēšanas tehnika un metodes

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA 

Dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.

Studentu darbi