Meklēt
Izvēlne

Grafikas dizains

Nodaļa

Dizaina nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Grafikas un Iepakojumu dizains, bakalaura līmeņa studijas

Studenti apgūst zināšanas un prasmes pārvaldīt instrumentus, ar kuru palīdzību radīt jēgpilnus un sabiedriski atbildīgus grafikas dizaina risinājumus – komunikācijas materiālus, zīmolu dizainu, iepakojumu, interaktīvo un informācijas dizainu. Topošie dizaineri izkopj spēju veikt izpēti, kritiski domāt un veidot stāstījumu, izmantojot vizuālus izteiksmes līdzekļus. Padziļināti tiek apgūtas iemaņas konceptu radīšanā, zīmolu stratēģijā, iepakojuma konstrukciju veidošanā, kā arī burtu lietošanas, kompozīcijas, vizuālās uztveres un citos pamatprincipos. 

PROCESA DIZAINS / PRODUKTU DIZAINS / DIZAINA PĒTNIECĪBA
MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJAS

Funkcionālā dizaina maģistrantūras studiju fokuss ir nemateriālais dizains, apgūstot pamatprincipus tādās dizaina nozārēs kā sociālais, komunikācijas, informācijas, pieredzes, pakalpojumu un spekulatīvais dizains. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI 

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI 

Kompozīcija
Burtu dizains
Zīmolu dizains
Iepakojumu dizains
Grafikas dizaina pamati
Datorprogrammu studijas
Digitālā modelēšana
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojumu konstrukcijas
Maketēšanas tehnoloģijas
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizains un jaunuzņēmējdarbība
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina konteksts
Dizaina pētniecības metodes

Dizaina profesijas virzieni | Portfolio

Prezentēšanas tehnika un metodes

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA 

Dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.

MAĢISTRA programma

Nemateriālais dizains, maģistra līmeņa studijas

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas mākslas estētikas vēsture
Daiļrades uztveres psiholoģija
Ievads filosofiskajās refleksijās

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Mākslas studijas (zīmēšana, veidošana, gleznošana)
Laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.

DIZAINA STUDIJAS

Komunikācijas dizains
Pakalpojumu dizains
Sociālais dizains
Informācijas dizains
Pieredzes dizains
Spekulatīvais dizains
Grafikas dizaina pamati
Ekspozīciju dizains

DIZAINA TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Dizaina konteksts
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizains un valsts
Kritiskais dizains
Laikmetīgā vide un dizains

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS 

Radošās uzņēmejdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnika un metodes
Autortiesības

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ 

Dizaina prakse

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.