Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Grafika

Nodaļa

Vizuālās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Noderīgi

cemme.lv - sietspiedes materiāli

Apraksts

Apakšnozare piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas mākslā un Grāmatu grafikā. Grafikas māksla, iekļaujoties mūsdienu kontekstā, pieļauj plašu visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu darbu radīšanā. Studijas, kuru laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas, ir orientētas uz aktuālajām tendencēm mākslā. Grāmatu grafikā studijas ir saistītas ar iespējamo darba tirgu un balstītas poligrāfijas nozares specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem, u.c. sadarbības partneriem.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRO PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETI

Grafiskā kompozīcija
Kompozīcija un tehnikas
Estamps
Darbs materiālā
Poligrafika
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Datorgrafika
Fotogrāfija
Veidošana

MAĢISTRA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture        
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā            
Mākslas pedagoģija un metodika                
Mākslas izglītības aktualitātes    
Māksla un pētniecība                    

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija                
Kompozīcija        
Eksperimentālā grafika               
Ilustrācija           

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI

Eksperimentālā grafika               
Ilustrācija               
Augstspiedums               
Dobspiedums               
Litogrāfija               
Sietspiede
Zīmēšana               
Gleznošana               
Zīmēšanas kontekstuālā kompozīcija        

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI IETEIKTIE STUDIJU KURSI

Daiļrades uztveres psiholoģija                
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21. gadsimtā        
Vizuālās kultūras semiotika                
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija                
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi            
Projektu vadība        
Kuratoru studijas        
Modernisms un modernitāte            
Kritiskais dizains            
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Minimālisms un konceptuālisms            
Autortiesības    
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.  

VASARAS STUDIJU POSMS

Plenērs/ jaunrade/vasaras studijas                   

MAĢISTRA DARBS
Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba  aizstāvēšana