Meklēt
Izvēlne

Grafika

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Noderīgi

cemme.lv - sietspiedes materiāli

Apraksts

LMA Grafikas specialitāte piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas māksla un Grāmatu grafika. Grafikas māksla, iekļaujoties plašākā mūsdienu mākslas kontekstā, darbu radīšanā pieļauj visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu. Studiju laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas. 
Grāmatu grafikas studijas ir saistītas ar darba tirgu grāmatu un grafiskā dizaina nozarē un balstītas poligrāfijas specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem u. c. sadarbības partneriem.

LMA grafikas studijas ierosina panākumiem visdažādākajās mākslas jomās – specialitāti absolvējuši ne vien starptautiski atzīti un arī Latvijā augstu novērtēti mākslinieki, kas darbojas grafikā, piemēram, Paulis Liepa un Elīna Brasliņa, bet arī fotogrāfs Andrejs Strokins un rakstnieks un publicists Svens Kuzmins.

Grafikas specialitāte regulāri organizē vieslektoru lekcijas un meistardarbnīcas. 2018./2019. gadā pie LMA grafikas studentiem viesojās Andrē Letrija (Portugāle), Aleksandra Cieslak (Polija), Marko Mētams (Igaunija) u. c.

Kopš 2015. gada specialitātes pasniedzēji un studenti sadarbojas ar Latvijas kultūras periodiskajiem izdevumiem (“Satori”, “Domuzīme”, “Rīgas Laiks” u. c.) un izdevniecībām (“Liels un mazs”, “Musica Baltica”, “Neputns”, “Zvaigzne ABC” u. c.)

Studenti un pasniedzēji regulāri rīko personālizstādēs un piedalās grupu skatēs Latvijā un ārzemēs, iegūst apbalvojumus nozares konkursos:
-    Ilustrāciju kursa studentu izstāde “Māja” Tallinas ielas kvartālā (2018);
-    pasniedzēju un studentu izstāde “Jaunvārdi” Kaņepes kultūras centrā (2018);
-    1. kursa studente Līva Ozola ieguvusi vienu no trīs Grand Jury balvām Pekinas starptautiskajā grāmatu mesē (2018);
-    apakšnozares studenti un pasniedzēji regulāri tiek nominēti un apbalvoti Latvijas grāmatu mākslas konkursos “Jāņa Baltvilka balva” un “Zelta ābele”;
-    pasniedzējs Guntars Sietiņš apbalvots 3. Starptautiskajā mecotintas festivālā Jekaterinburgā, Krievijā;
-    pasniedzējs Valdis Villerušs nodarbojas ar nozares vēsturi, pēdējos gados publicējis pētījumus LMA Mākslas vēstures institūta rakstu krājumā “Latvijas mākslas vēsture” un rakstu par Niklāva Strunkes grāmatu mākslu autoram veltītai topošai monogrāfijai;
-    pasniedzēji Guntars Sietiņš un Paulis Liepa nominēti Purvīša balvai (2018);
-    pasniedzējs Kristaps Ģelzis pārstāvējis Latviju 54. Venēcijas biennālē (2011) un ieguvis Purvīša balvu (2011);
-    pasniedzējs Paulis Liepa piedalījies Pirmajā starptautiskajā Rīgas laikmetīgās mākslas biennālē (2018).

LMA Grafikas specialitātes pasniedzēja Rūta Briede sadarbībā ar citu Latvijas kultūras augstskolu pasniedzējiem 2017./2018. gadā uzsāka kopīgu projektu “MALKA”, kas izvērties par ikgadēju starpdisciplināru skati – dejas, mūzikas un uz skatuves zīmētas animācijas etīžu uzvedumu. Projektu īsteno arī Olga Žitluhina un Māra Ķimele no Latvijas Kultūras akadēmijas un Indriķis Veitners un Rolands Kronlaks no Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas. 

Studiju kursi

HUMANITĀRO PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETI

Grafiskā kompozīcija
Kompozīcija un tehnikas
Estamps
Darbs materiālā
Poligrafika
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Datorgrafika
Fotogrāfija
Veidošana

Apraksts

Maģistra studijas Grafikas specialitātē sniedz iespēju jaunā kvalitātē apgūt gan padziļinātu teorētisko priekšmetu bloku, gan vairāk laika veltīt grafikas mākslas,
eksperimentālās grafikas un ilustrācijas studijām. Notiek arī regulāra sadarbība ar citām Vizuālās mākslas nodaļas katedrām. Studentu uzmanība tiek orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm, pieļaujot plašu dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi. Studējošie attīsta savu individuālo rokrakstu un diplomdarba praktiskajā daļā izmanto ar grafikas valodu saistītus paņēmienus. Savukārt pētījumu par tiem studenti izvērš darba teorētiskajā daļā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar  teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture        
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā            
Mākslas pedagoģija un metodika                
Mākslas izglītības aktualitātes    
Māksla un pētniecība                    

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija                
Kompozīcija        
Eksperimentālā grafika               
Ilustrācija           

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI

Eksperimentālā grafika               
Ilustrācija               
Augstspiedums               
Dobspiedums               
Litogrāfija               
Sietspiede
Zīmēšana               
Gleznošana               
Zīmēšanas kontekstuālā kompozīcija        

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI IETEIKTIE STUDIJU KURSI

Daiļrades uztveres psiholoģija                
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21. gadsimtā        
Vizuālās kultūras semiotika                
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija                
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi            
Projektu vadība        
Kuratoru studijas        
Modernisms un modernitāte            
Kritiskais dizains            
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Minimālisms un konceptuālisms            
Autortiesības    
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.  

VASARAS STUDIJU POSMS

Plenērs/ jaunrade/vasaras studijas                   

MAĢISTRA DARBS
Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba  aizstāvēšana

Studentu darbi