Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Grafika

Nodaļa

Vizuālās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Noderīgi

cemme.lv - sietspiedes materiāli

Apraksts

Apakšnozare piedāvā studijas savstarpēji saistītās programmās – Grafikas mākslā un Grāmatu grafikā. Grafikas māksla, iekļaujoties mūsdienu kontekstā, pieļauj plašu visdažādāko materiālu, tehnisko paņēmienu un jaunāko drukas tehnoloģiju izmantošanu darbu radīšanā. Studijas, kuru laikā tiek apgūtas arī visas klasiskās grafikas tehnikas, ir orientētas uz aktuālajām tendencēm mākslā. Grāmatu grafikā studijas ir saistītas ar iespējamo darba tirgu un balstītas poligrāfijas nozares specifikā. Mācību procesā tiek akcentēta radošā izdoma un atraktīvu ideju praktiskā realizācija, notiek sadarbība ar tipogrāfijām, izdevniecībām, autortiesību pārstāvjiem, papīra izplatītājiem, u.c. sadarbības partneriem.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRO PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETI

Grafiskā kompozīcija
Kompozīcija un tehnikas
Estamps
Darbs materiālā
Poligrafika
Anatomija

VASARAS STUDIJU POSMS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI.

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Datorgrafika
Fotogrāfija
Veidošana