Meklēt
Izvēlne

Humanitāro zinātņu katedra

Iegūstamais grāds

Mākslas zinātnes nodaļa

Apraksts

Humanitāro zinātņu katedras pasniedzēji nav saistīti ar kādu vienu noteiktu specializāciju – piemēram, glezniecību vai dizainu –, bet lasa lekcijas visu specialitāšu studentēm un studentiem. Mūsu lekcijās dzirdēsiet domas par Antigones raudu dziesmas politiskajiem aspektiem, mākslas beigu ideju un laikmetīgo postkonceptuālo mākslu, autora nāvi un autortiesībām, holokaustu un mākslas vēsturi no feminisma pozīcījas un par neskaitāmiem citiem tematiem, kas visi veido gan vēsturiski, gan ģeogrāfiski visaptverošu kultūras tīklojumu, kurā māksliniecēm un māksliniekiem, kā arī pētniecēm un pētniekiem jāizcīna sava vieta.

Kontakti

Studiju kursi

19.–20. gadsimta Rietumeiropas un Amerikas filozofija
Angļu valoda
Ievads estētikā
Ievads pasaules laikmetīgās mākslas vēsturē
Filozofijas vēsture
Franču valoda
Kultūras vēsture I
Kultūras vēsture II. No Renesanses līdz Holokaustam
Laikmetīgā māksla
Latvijas netradicionālo mākslas formu vēsture
Mākslas pedagoģija kultūrvidē
Praktiskā kompozīcija
Psiholoģija
Telpas konstrukcija
Vācu valoda

Studiju kursi

20. un 21. gadsimta izstāžu vēsture
Autortiesības
Citāda māksla: nācija, dzimte un mākslas politika
Daiļrades uztveres psiholoģija
Dzimte, identitāte un feminisma teorija
Franču valoda
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi
Kritiskais dizains
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21. gadsimtā
Kuratoru studijas
Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā
Mākslas darbs kā tekstu objekts
Mākslas formu vēsture
Mākslas izglītības aktualitātes
Mākslas pedagoģija un metodika
Minimālisms un konceptuālisms 20. gadsimta otrās puses kultūrā
Modernity and Modernism: selected cases and reflections
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Rietumeiropas estētikas vēsture
Teksts kā instruments
Vācu valoda