Meklēt
Izvēlne

Dr. oec. Ieva Zemīte

Vieslektore, LKA docente

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” direktore, LKA asociētā profesore, LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Projekta vadītāja “Radošās industrijas mazajās pilsētās: potenciāls un devumi ilgtspējai”, Projekta vadības komitejas locekle, Latvijas projekta vadītāja Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe/ ISGNE", LU Studentu biznesa inkubatora un LIAA Radošo industriju biznesa inkubatora vērtēšanas komisijas locekle, Starptautiskajās kultūras ekonomikas asociācijas “Association for Cultural Economics International” (ACEI) biedre, SIA "Stikla māja" stikla dizaina studijas "Glass Point" valdes locekle.

MA
Konteksts (MA POST)
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija