Meklēt
Izvēlne

Funkcionālais dizains

Nodaļa

Dizaina nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

LMA Funkcionālā dizaina katedra dibināta 1964. gadā un tās ietvaros var apgūt sekojošas specialitātes.

Funkcionālais dizains:

Bakalaura programma ir orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju, savukārt maģistra  programma uz nemateriālajām dizaina nozarēm – sociālo, komunikācijas, procesa, informācijas, pakalpojuma un spekulatīvo dizainu. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Interjera dizains:

Studenti apgūst interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipus, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju. Līdz ar to jaunie interjera dizaina speciālisti iegūst daudzveidīgu pieredzi un zināšanas tehnoloģijās, telpas funkcionālajos un emocionālajos aspektos.

Grafikas un iepakojuma dizains:

Studenti apgūst zināšanas un prasmes pārvaldīt instrumentus, ar kuru palīdzību radīt jēgpilnus un sabiedriski atbildīgus grafikas dizaina risinājumus – komunikācijas materiālus, zīmolu dizainu, iepakojumu, interaktīvo un informācijas dizainu. Topošie dizaineri izkopj spēju veikt izpēti, kritiski domāt un veidot stāstījumu, izmantojot vizuālus izteiksmes līdzekļus. Padziļināti tiek apgūtas iemaņas konceptu radīšanā, zīmolu stratēģijā, iepakojuma konstrukciju veidošanā, kā arī burtu lietošanas, kompozīcijas, vizuālās uztveres un citos pamatprincipos.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūrasvēsture
Dizainavēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Mākslu studijas (Zīm/Glezn/Veid)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Kompozīcija /atbalsta kurss grafikas dizainā/
Kompozīcija /atbalsta kurss ergnomikā/
Kompozīcija /atbalsta kurss materiāli un tehnoloģijas/
Maketēšanas tehnoloģijas
Dizaina instrumenti un metodes
Grafikas dizaina pamati
Krāsu mācība
Datorprogrammu studijas
Rasēšana
Ergonomika
Anatomija
Tektonika
Telpiskā (3D) modelēšna
Tēlotājģeometrija
Materiāli un tehnoloģijas
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojuma konstrukcijas
Ievads ekspozīcijas dizainā
Ievads kompozīcijas dizainā
Dizaina profesijas virzieni / Portfolio
Dizaina pētniecības metodes
Prezentēšanas tehnika un metodes

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un foto studijas
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Dizaina skicēšana
Zīmolu dizains
Drukas materiāli un tehnoloģijas
Iepakojuma materiāli un konstrukcijas
Iepakojuma dizains
Dizains un Jaunuzņēmējdarbība
Telpiskā (3D) modelēšana
Mākslu studijas (zīm/glezn/veid)

MAĢISTRA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21.gs.
Paralēlie stāsti: norises 20.–21.gs. mākslā un kultūrā
Daiļrades uztveres psiholoģija
Vizuālās kultūras semiotika
Radošās uzņēmējdarbības labaratorija
Projektu vadība
20.gs.vizuālās mākslas teorijas jautājumi

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Dizaina domāšana un process
Grafikas dizains
Dizaina projekti
Dizaina prezentācijas prasmes
Dizaina konteksts
Dizaina menedžments
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Laikmetīgā vide un dizains
Mārketinga un biznesa pamati

HUMANITĀRIE IZVĒLES PRIEKŠMETI

Ieskats radošajās industrijās
Projektu īstenošana
Mākslas pedagoģija un metodika
Mākslas izglītības aktualitātes

MAGISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

Pasniedzēji