Meklēt
Izvēlne

Vizuālā komunikācija

Nodaļa

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Apraksts

LMA Vizuālās komunikācijas apakšnozares studenti apgūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam gan ar tradicionālajiem, gan digitālajiem izteiksmes līdzekļiem, lai kļūtu par profesionāliem audio-vizuālo mediju māksliniekiem. Studijās var apgūt foto un video, darbu interneta vidē, tipogrāfijā, iespiedgrafikā, datortehnoloģijas.

Studenti aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Mediju kompozīcija
Kompozīcija elektroniskajā mākslā
Jaukto mediju kompozīcija
Interaktīvās tehnoloģijas
Darbs materiālā
Komunikāciju grafika
Tipografiskie darbi
Digitālā video montāža
Digitālais attēls un kustība
Digitālais foto
2D datorstudijas
3D datorstudijas
Interneta studijas
Anatomija
Specialitātes studijas

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Laikmetīgā māksla
Videooperatora meistarības teorija un prakse
Ilustrācija un pašizdošana
Audio ieraksts un apstrāde

MAĢISTRA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI (Obligātā daļa)

Rietumeiropas estētikas vēsture
Mākslas pedagoģija un metodika
Māksla un pētniecība
Paralēlās norises 20. – 21. gadsimta mākslā un kultūrā

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI (Brīvā izvēles daļa)

Minimālisms & Konceptuālisms
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Kultūra un politika: māksla un teorija 20. – 21. gadsimtā
Projektu vadība
Daiļrades un uztveres psiholoģija
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Autortiesības
Kritiskais dizains

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI (Obligātā daļa)

Kompozīcija
Jaukto mediju kompozīcija
Kompozīcija / Interaktīvie mediji
Plenērs / jaunrade / vasaras studijas specialitātē
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Mākslas studiju priekšmeti (Ierobežotā izvēles daļa)

Kompozīcija iespiedtehnikās / sietspiede
Mediju kompozīcija
Kompozīcija elektroniskajā mākslā
Interaktīvie mediji / tehnika

Pasniedzēji