Meklēt
Izvēlne

Vizuālā komunikācija

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

LMA Vizuālās komunikācijas specialitātes studenti apgūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas darbam gan ar tradicionālajiem, gan digitālajiem izteiksmes līdzekļiem, lai kļūtu par profesionāliem audio-vizuālo mediju māksliniekiem. Studijās var apgūt foto un video, darbu interneta vidē, tipogrāfijā, iespiedgrafikā, datortehnoloģijas.

Studenti aktīvi piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Mediju kompozīcija
Kompozīcija elektroniskajā mākslā
Jaukto mediju kompozīcija
Interaktīvās tehnoloģijas
Darbs materiālā
Komunikāciju grafika
Tipografiskie darbi
Digitālā video montāža
Digitālais attēls un kustība
Digitālais foto
2D datorstudijas
3D datorstudijas
Interneta studijas
Anatomija
Specialitātes studijas

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Laikmetīgā māksla
Videooperatora meistarības teorija un prakse
Ilustrācija un pašizdošana
Audio ieraksts un apstrāde

Apraksts

Studijas Vizuālās komunikācijas specialitātes maģistra programmā piedāvā platformu profesionālas radošas darbības attīstīšanai digitālo mediju vidē. Studijās tiek atbalstīta patstāvīga pētnieciska pieeja radošu uzdevumu veikšanā, praksē apgūstot dažādus paņēmienus, jaunus materiālus un tehnikas audio-vizuālu kompozīciju veidošanā. Studiju praktiskie un teorētiskie kursi veido nepieciešamo simbiozi studenta padziļinātai profesionālai izpratnei par vizuālajām izteiksmes formām un radīšanas metodēm. Studijas attīsta kontekstuālas zināšanas, veicinot izpratni par mūsdienu mākslas parādībām un šo parādību vizuālo valodu.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs audio-vizuālajā mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI (Obligātā daļa)

Rietumeiropas estētikas vēsture
Mākslas pedagoģija un metodika
Māksla un pētniecība
Paralēlās norises 20. – 21. gadsimta mākslā un kultūrā

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI (Brīvā izvēles daļa)

Minimālisms & Konceptuālisms
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Kultūra un politika: māksla un teorija 20. – 21. gadsimtā
Projektu vadība
Daiļrades un uztveres psiholoģija
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Autortiesības
Kritiskais dizains

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI (Obligātā daļa)

Kompozīcija
Jaukto mediju kompozīcija
Kompozīcija / Interaktīvie mediji
Plenērs / jaunrade / vasaras studijas specialitātē
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Mākslas studiju priekšmeti (Ierobežotā izvēles daļa)

Kompozīcija iespiedtehnikās / sietspiede
Mediju kompozīcija
Kompozīcija elektroniskajā mākslā
Interaktīvie mediji / tehnika

Studentu darbi