Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Vizuālā komunikācija

Nodaļa

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Vizuālās komunikācijas apakšnozares programma aptver teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi, strādājot gan ar tradicionālajiem, gan ar digitālajiem izteiksmes līdzekļiem. Vizuālās komunikācijas apakšnozarē tiek sagatavoti audio-vizuālo mediju mākslinieki. Studējošie iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam ar digitālajām tehnoloģijām, foto un video darbu veidošanā, interneta vidē, tipografikā, iespiedgrafikā, kā arī veido un attīsta savu, mūsdienīgu radošo pasaules uzskatu un domāšanu.

Datortehnoloģijas (2D un 3D), video, tipografika un kompozīcija - tie ir tie studiju virzieni, kas, savstarpēji mijiedarbojoties, veido vizuālās komunikācijas specializācijas kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu programmu.

Studiju laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs. 

Kontakti

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Mediju kompozīcija
Kompozīcija elektroniskajā mākslā
Jaukto mediju kompozīcija
Interaktīvās tehnoloģijas
Darbs materiālā
Komunikāciju grafika
Tipografiskie darbi
Digitālā video montāža
Digitālais attēls un kustība
Digitālais foto
2D datorstudijas
3D datorstudijas
Interneta studijas
Anatomija
Specialitātes studijas

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Laikmetīgā māksla
Videooperatora meistarības teorija un prakse
Ilustrācija un pašizdošana
Audio ieraksts un apstrāde

Pasniedzēji