Meklēt
Izvēlne

Vides māksla

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Vides mākslas katedrā studiju mērķis ir attīstīt radošo domāšanu, drosmi un pārliecību, spēju praktiski un inovatīvi strādāt ar iekštelpu, ārtelpu un citām vidēm, sasniedzot uzstādītos mērķus.
Studiju procesā tiek apgūti kompozīcijas, projektēšanas un datorgrafikas pamati, notiek eksperimenti ar dažādiem materiāliem, vielām un ierīcēm, meklēti jauni veidi, kā realizēt idejas telpiski, grafiski un virtuāli. Katedras studenti mācību procesā sadarbojas ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, piedalās konkursos un rīko izstādes, kas dod iespēju realizēt savus projektus.
 

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Projektēšana 1
Projektēšana 2
Vizuālā kompozīcija
Burtu mācība / koloristika
Lietišķā grafika
Datorgrafika
Darbs materiālā
Tektonika
Eksperimentālā kompozīcija
Dizaina pētniecība

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas zīmēšanā un gleznošanā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Darbs materiālā
Dizaingrafika
Vizuālā kompozīcija