Meklēt
Izvēlne

Vides māksla

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Vides mākslas apakšnozares mērķis ir attīstīt studentos radošo domāšanu, drosmi un pārliecību, spēju praktiski un inovatīvi strādāt ar iekštelpu, ārtelpu un virtuālām vidēm. Studenti apgūst kompozīcijas, projektēšanas, 2D un 3D datorgrafikas pamatus, mikrokontrolieru un sensoru darbības principus, dažādus materiālus un to mūsdienīgas apstrādes iespējas, meklē jaunus veidus, kā realizēt idejas telpiski, grafiski un virtuāli. Uzsvars tiek likts uz trīsdimensionālu domāšanu un ar to saistīto datorprogrammu (Blender) un tehnoloģiju (fotogrammetrija, lāzerskenēšana, virtuālā un papildinātā realitāte) apguvi. Tiek attīstīta un praktizēta sadarbība ar uzņēmējiem saistošā nozarē. Katedras pasniedzēji ir atzīti savas jomas profesionāļi.
Pasniedzēji un studenti regulāri sadarbojas ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, piedalās konkursos un rīko izstādes:

Pasniedzēji:
Ginta Gabrāna aplikācija “SAN” kā apliecinājums inovatīviem vides mākslas risinājumiem (publiskais projekts “Transrealitātes Zirgu ielā” un tā turpinājums “SAN ofisu debesskrāpji” nominēti Purvīša balvai 2019)
Ingūna Elere biroja “H2E” sastāvā starptautiski veiksmīgi darbojas ekspozīciju dizainā
Kristians Brekte nominēts Purvīša balvai un balvai “Kilograms kultūras”

Studenti:
Viestura Reiņa projekts “Kleever Obscura” iekļuvis “Prokapital” Klīversalas kvartāla sajūtu parka konkursa finālā
2019 – apjomīga studentu un absolventu izstāde “VIDE” bijušā autoservisa telpās Rīgā

Studenti piedalās projektā “Anatomy & Beyond”, sadarbojas ar Tallinas ielas radošo kvartālu, 2018. gadā saņēma atzinību no Rūjienas domes par līdzšinējo sadarbību un pienesumu pilsētvides attīstībā
 

 

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Projektēšana 1
Projektēšana 2
Vizuālā kompozīcija
Burtu mācība / koloristika
Lietišķā grafika
Datorgrafika
Darbs materiālā
Tektonika
Eksperimentālā kompozīcija
Dizaina pētniecība

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas zīmēšanā un gleznošanā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Darbs materiālā
Dizaingrafika
Vizuālā kompozīcija