Meklēt
Izvēlne

Absolventu asociācija

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Absolventu asociācija ir radoša satikšanās platforma visiem mūsu absolventiem (arī kādreizējiem studentiem): gleznotājiem, grafiķiem, tekstilmāksliniekiem, tēlniekiem, keramiķiem, stikla un metāla māksliniekiem, dizaineriem, scenogrāfiem, audiovizuālajiem māksliniekiem, restauratoriem, mākslas vēsturniekiem, zinātniekiem un domātājiem, mākslas pedagogiem, arī visiem tiem, kuri ir sirdī saglabājuši mākslas izglītību, bet nolēmuši darboties citā jomā. Lai kvalitatīvi pilnveidotu LMA studiju programmas, mums ir svarīga absolventu līdzdalība.

Asociācijas misija ir veicināt LMA absolventu un studentu sinerģiju. Kā arī attīstīt mūžizglītības un tālakizglītības studijas. Mēs lepojamies ar saviem absolventiem, kuri ir nozīmīgi Latvijas nacionālās identitātes veidotāji un apliecinājums LMA vērtībām un izglītības kvalitātei. 

Absolventu asociācija veicina sekojošo:

1) kontakti un sadarbība arī pēc LMA absolvēšanas; Iespēja saņemt informāciju par LMA aktualitātēm un iespējām savā e-pastā! Iespēja piedalīties mākslas simpozijos, izstādēs, ballēs, konferencēs, koncertos, diskusijās, lekcijās un meistarklasēs. Atlaides tradicionālā LMA karnevāla apmeklējumam;

2) izglītība, mūžizglītība un tālākizglītība: profesionālā pilnveide arī pēc absolvēšanas, kursi „pēc pasūtījuma”; Atbalsts iesāktās, bet nepabeigtās studiju programmas noslēgšanai (maģistra un doktora studijas); Iespēja apmeklēt LMA visu programmu kursus un nodarbības par izdevīgu maksu; 

3) absolventi studentiem un LMA. Sadarbībā ar LMA Studentu karjeras centru iespēja piedalīties LMA Absolventu dienās (karjeras iespējas, diskusijas un pieredze). Iespēja iesaistīties LMA studentu studiju procesa rezultātu (skašu un dipolomdarbu) vērtēšanā un atgriezeniskaš saites sniegšanā; Darba sludinājumi, prakse: absolventi studentiem un studenti absolventiem;

4) stipendiju fonds LMA studentiem: iespēja finansiāli un materiāli atbalstīt LMA studiju procesu un talantīgos studentus viņu karjeras uzsākšanas ceļos.

Adrese, kontakti
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulvāris 13
Rīga, LV 1050
Latvija
E-pasts:
Mob.tel.: +371 20261131 

LMA Absolventu asociācija izveidota ESF projekta Nr.8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” ietvaros

LMA absolventi piedalās diplomdarbu aizstāvēšanā un sniedz atgriezenisko saiti

No 7. līdz 11. jūlijam 2021. gadā 77 tagadējie maģistra programmas absolventi aizstāvēja savus diplomdarbus. Diplomdarbu aizstāvēšanā LMA piecu nodaļu akadēmiskais personāls izvēlējās augsta līmeņa profesionāli, kurš ir LMA absolvents un darbojas nozarē. LMA ir būtiski vedot sadarbību ar saviem absolventiem un iegūt atgriezenisko saiti. Ekspertu uzdevums bija novērtēt diplomdarbu kvalitāti, atbilstību nozares prasībām, bija iespēja izteikt savu viedokli un sniegt argumentētus ieteikumus. Šogad eksperta statusā Vizuālās mākslas nodaļa aicināja mākslas zinātnieci, Rīgas Porcelāna muzeja direktori Ilianu Veinbergu, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa – keramiķi, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra un Latvijas Laikmetīgās keramikas centra speciālistu Aivaru Baranovski, Audiovizuālās mākslas nodaļa – mākslinieci Darju Meļņikovu, Dizaina nodaļa – grafisko dizaineri, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzēju, “Madara Cosmetics” galveno mākslinieci Lieni Drāznieci, bet Mākslas zinātnes nodaļa – mākslas doktori, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāju Aiju Brasliņu.

LMA ekspertus studiju rezultātu izvērtēšanai piesaista jau trešo gadu. 2018. / 2019. studiju gadā nozares eksperti vērtēja pavasara skašu darbus. 2019. / 2020. studiju gadā eksperti, LMA absolventi vai kādreizējie studenti, piedalījās bakalaura darbus vērtēšanā: Vizuālās mākslas nodaļai – Zane Onckule, Vizuāli plastiskās mākslas nodaļai – Anda Munkevica, Audiovizuālās mākslas un mediju nodaļai – Līga Spunde, Dizaina nodaļa – Rolands Pēterkops un Mākslas zinātnes nodaļa  – Laura Lūse. Absolventi sagatavo atgriezenisko saiti rakstītā formā un LMA nodaļu pārstāvji ar to iepazīstas un ņem vērā plānojot nākamo studiju gadu darbu.

2020. / 2021. studiju gadā eksperti diplomdarbus iepazina attālināti, tamdēļ nedēļu pēc darbu vērtēšanas, aicinājām ekspertus uz sarunu, lai atklāti diskutētu par viņu studiju un darba pieredzi, kā arī konstruktīvi analizētu studiju un nozares mijiedarbību. Atgriezeniskā saite sniedz skatu no malas, ko ņemam vērā plānojot LMA programmu satura modernizāciju.

Ekspertu darbs norisinās projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/018 “Latvijas Mākslas akadēmijas pārvaldības pilnveide” īstenošanas ietvaros.