Meklēt
Izvēlne

Mākslas vēsture un teorija

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

LMA Mākslas vēstures un teorijas specialitātes studenti iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslas un arhitektūras vēsturi un teoriju, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un mākslas kritikas pamatus. 

Studiju programma attīsta studentu teorētisko domāšanu, zinātnisku tekstu sagatavošanas un prezentācijas prasmes. 

Studējot mākslas vēsturi un teoriju, vienlaikus var apgūt kursus gleznošanā, veidošanā un grafikas tehnikās. 
Studentiem tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos un citās mākslas un kultūras institūcijās, kā arī arheoloģijā.

Bakalaura studiju programmā mākslas kritikas kursa ietvaros studentu teksti – recenzijas un intervijas – tiek publicēti LMA mājaslapas sadaļā “Studenti raksta”. Mākslas kritikas kursu vada pieredzējusi un aktīva mākslas kritiķe, LMA docente Aiga Dzalbe. 

Beidzot bakalaura studijas, 4. kursa studenti veido neatkarīgu, plašai publikai pieejamu izstādi sadarbībā ar Latvijas mākslas vēstures 20. gadsimta otrās puses kursa vadītāju, LMA prorektoru zinātniskajā darbā profesoru Andri Teikmani.

Sspecialitātes vadītājas profesores Silvijas Grosas vadītā kursa “Kultūras konteksti” noslēgumā studenti dodas aizraujošās studiju ekskursijās pa Latvijas muižām un baznīcām. Savukārt docentes Aigas Dzalbes Austrumeiropas mākslas vēstures kursa ietvaros ierasts doties studiju ekskursijās iepazīt Baltijas valstu galvaspilsētu kultūrvēsturisko mantojumu. 

LMA Mākslas vēstures un teorijas specialitātes pasniedzēji ar LMA un citu institūciju un mecenātu atbalstu regulāri dodas studiju braucienos uz Rietumeiropas kultūras centriem iepazīt mākslas vēstures pieminekļus oriģinālā un sekot laikmetīgās mākslas norisēm aktuālākajās izstāžu zālēs.

Mākslas vēstures un teorijas specialitātes pasniedzēji ir starptautiski atzīti speciālisti un eksperti, kas sagatavo ilglaicīgos pētījumos pamatotas zinātniskas publikācijas un uzstājas nozares konferencēs Latvijā un ārzemēs.

Sadarbībā ar LMA Mākslas vēstures institūtu LMA Mākslas vēstures un teorijas specialitātes pasniedzēji gatavo publikācijas fundamentālajam rakstu krājumam “Latvijas mākslas vēsture”. 

Specialitātes absolventi veiksmīgi iesaistās Latvijas un starptautiskos projektos:
-    Laura Lūse 2019. gadā kļuva par Rundāles pils muzeja direktori;
-    Katrīna Teivāne-Korpa sadarbībā ar izdevniecību “Neputns” 2018. gadā publicēja apjomīgu rakstu krājumu par Vili Rīdzenieku – vienu no nozīmīgākajiem autoriem Latvijas fotogrāfijas vēsturē;
-    augstu novērtēts apakšnozares maģistra programmas absolventes Karīnas Horstas 2018. gadā aizstāvētais diplomdarbs “Sanatoriju arhitektūra Latvijā. 1918–1940”;
-    LMA Mākslas vēstures un teorijas muzeoloģijas pasniedzēja, LNMM Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāja Ginta Gerharde-Upeniece 2018. gadā kopā ar LNMM ieguva Latvijas Republikas Izcilības balvu kultūrā par izstādi “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” Orsē muzejā Parīzē.

Bakalaura programmas diplomdarbu saraksts

Kontakti

Studiju kursi

STUDIJU PRIEKŠMETI BAKALAURA PROGRAMMĀ

Seno laiku mākslas vēsture
Antīkās mākslas vēsture
Viduslaiku mākslas vēsture
Renesanses mākslas vēsture
Baroka mākslas vēsture
19. gadsimta mākslas vēsture
20. gadsimta mākslas vēsture
Ievads Austrumu mākslā un arhitektūrā
Latvijas mākslas vēsture
Arhitektūras pamati
20. gadsimta Latvijas arhitektūras vēsture
Senkrievu un Krievijas māksla
Baltijas un tuvo reģionu māksla
20. gadsimta Austrumeiropas māksla
Dekoratīvās mākslas vēsture
Fotogrāfijas vēsture
Ikonogrāfija
Glezniecības tehnoloģija
Grafikas tehnikas
Zīmējums, krāsa, kompozīcija, forma

Ievads mākslas zinātnē
Mākslas zinātnes vēsture
Kultūras pieminekļu aizsardzība
Muzeju mācība
Ievads mākslas pedagoģijā un metodikā
Stilu teorija
Mākslas un izstāžu menedžments

19.-20. gadsimta Rietumu un Amerikas filozofija
Kultūras vēsture
Latvijas etnogrāfijas vēsture
Arheoloģijas teorija
Personības psiholoģija
Pedagoģijas psiholoģija
Filozofijas vēsture
Ievads estētikā
Politiskās vēstures problemātika Latvijā
Seno laiku vēsture
Viduslaiku vēsture
Jauno laiku vēsture
20. gadsimta vēsture
Komunikāciju teorija un prakse
Svešvaloda

VASARAS STUDIJAS

Arheoloģijas un muzeju prakse
Specialitātes studijas
Arhīvu prakse

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Pasniedzēji

Apraksts

Studējot Mākslas vēsturi un teoriju, maģistranti iegūst iespēju padziļināti izzināt dažādu  periodu mākslas un arhitektūras jomu vēsturi, mākslas teoriju, kā   arī laikmetīgās mākslas parādības. Mācību priekšmetu izvēle ir atkarīga no maģistra darba pētniecības tēmas, ko izvēlējies studējošais. Studentiem tiek piedāvāts arī ieskats  dažādu kultūras jomu specifikā,  biznesa vadības principos radošajās nozarēs un muzeoloģijā.  Tas nodaļas absolventiem rada iespējas  veidot savu tālāko karjeru visplašākajā diapazonā dažādās kultūras institūcijās. 

Maģistra darbs Mākslas vēstures un teorijas studijās tiek veidots kā teorētisks pētījums vai pētniecisks darbs.

Maģistra programmas diplomdarbu saraksts

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Vizuālās kultūras semiotika
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.-21. gadsimtā
Māksla un pētniecība

HUMANITĀRIE IZVĒLES PRIEKŠMETI

Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Projektu vadība
Paralēlie stāsti: norises 20.-21. gadsimta mākslā un kultūrā
Autortiesības
Kritiskais dizains
Daiļrades uztveres psiholoģija
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi
Citāda māksla: nācija, dzimte un mākslas politika

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Analītiskā rakstīšana / zinātnisko tekstu analīze
Maģistrantu zinātniskā konference
20. gadsimta mākslas un vēstures metodoloģiskie virzieni
Kultūras konteksti
Mūsdienu mākslas kritikas problemātika Latvijā
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Latvijas baroka arhitektūra un māksla
Eiropas mākslas ideju kontekstā
Viduslaiku arhitektūra un māksla Baltijā
Historisms Latvijā un pasaulē
Tēlniecības formrades veidu attīstības teorētiskā vērtējuma rakursi
Mākslas teksta laboratorija
Austrumeiropas māksla pēc 2. Pasaules kara
Muzeoloģija
Minimālisms un konceptuālisms
Māksla publiskā telpā 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā
Modernisms un modernitāte
Dzimte, identitāte un feminisma teorija
Mākslas darbs kā tekstu objekts
21., 21. Gadsimta izstāžu vēsture
Kuratoru studijas

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

LMA studiju prakse
Materiālu studijas
Pētnieciskais darbs

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Pasniedzēji

Studentu darbi