Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Mākslas vēsture un teorija

Nodaļa

Mākslas zinātnes nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi / DR - 3 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē.  Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

STUDIJU PRIEKŠMETI BAKALAURA PROGRAMMĀ

Seno laiku mākslas vēsture
Antīkās mākslas vēsture
Viduslaiku mākslas vēsture
Renesanses mākslas vēsture
Baroka mākslas vēsture
19. gadsimta mākslas vēsture
20. gadsimta mākslas vēsture
Ievads Austrumu mākslā un arhitektūrā
Latvijas mākslas vēsture
Arhitektūras pamati
20. gadsimta Latvijas arhitektūras vēsture
Senkrievu un Krievijas māksla
Baltijas un tuvo reģionu māksla
20. gadsimta Austrumeiropas māksla
Dekoratīvās mākslas vēsture
Fotogrāfijas vēsture
Ikonogrāfija
Glezniecības tehnoloģija
Grafikas tehnikas
Zīmējums, krāsa, kompozīcija, forma

Ievads mākslas zinātnē
Mākslas zinātnes vēsture
Kultūras pieminekļu aizsardzība
Muzeju mācība
Ievads mākslas pedagoģijā un metodikā
Stilu teorija
Mākslas un izstāžu menedžments

19.-20. gadsimta Rietumu un Amerikas filozofija
Kultūras vēsture
Latvijas etnogrāfijas vēsture
Arheoloģijas teorija
Personības psiholoģija
Pedagoģijas psiholoģija
Filozofijas vēsture
Ievads estētikā
Politiskās vēstures problemātika Latvijā
Seno laiku vēsture
Viduslaiku vēsture
Jauno laiku vēsture
20. gadsimta vēsture
Komunikāciju teorija un prakse
Svešvaloda

VASARAS STUDIJAS

Arheoloģijas un muzeju prakse
Specialitātes studijas
Arhīvu prakse

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

MAĢISTRA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Vizuālās kultūras semiotika
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.-21. gadsimtā
Māksla un pētniecība

HUMANITĀRIE IZVĒLES PRIEKŠMETI

Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Projektu vadība
Paralēlie stāsti: norises 20.-21. gadsimta mākslā un kultūrā
Autortiesības
Kritiskais dizains
Daiļrades uztveres psiholoģija
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi
Citāda māksla: nācija, dzimte un mākslas politika

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Analītiskā rakstīšana / zinātnisko tekstu analīze
Maģistrantu zinātniskā konference
20. gadsimta mākslas un vēstures metodoloģiskie virzieni
Kultūras konteksti
Mūsdienu mākslas kritikas problemātika Latvijā
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Latvijas baroka arhitektūra un māksla
Eiropas mākslas ideju kontekstā
Viduslaiku arhitektūra un māksla Baltijā
Historisms Latvijā un pasaulē
Tēlniecības formrades veidu attīstības teorētiskā vērtējuma rakursi
Mākslas teksta laboratorija
Austrumeiropas māksla pēc 2. Pasaules kara
Muzeoloģija
Minimālisms un konceptuālisms
Māksla publiskā telpā 20. gadsimta beigās un 21. gadsimtā
Modernisms un modernitāte
Dzimte, identitāte un feminisma teorija
Mākslas darbs kā tekstu objekts
21., 21. Gadsimta izstāžu vēsture
Kuratoru studijas

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

LMA studiju prakse
Materiālu studijas
Pētnieciskais darbs

MAGISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Pasniedzēji