Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Kristīne Ogle

Asociētā profesore

Mākslas vēsturniece. Mācījusies Rīgas Lietišķās mākslas koledžā un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļā. Pētniecisko interešu lokā ietilpst sakrālā arhitektūra un māksla, kā arī latviešu nacionālā ainavu glezniecība. Studiju un pētniecības nolūkos darbojusies Vācijā, Ungārijā, Lietuvā, Polijā, Maltā, Austrijā, Nīderlandē, Ukrainā, Itālijā, Beļģijā, Igaunijā un Francijā. Kopš 1999. gada regulāri piedalās vietēja un starptautiska mēroga konferencēs un semināros. Vairāk nekā 30 publikāciju autore pašmāju un ārzemju izdevumos, tostarp: K. Ogle. Societas Jesu ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājas mākslas mantojumā. Disertācija – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008; Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas / Sast. K. Ogle. – Rīga: Neputns, 2008; K. Ogle, I. Pujāte, R. Rinka. Gunta Priedaika gleznu kolekcija. – Saldus: J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, 2010. Saņēmusi Profesora Dr. Roma Bēma piemiņas fonda prēmiju (2000, 2003), Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu jaunajiem zinātniekiem (2004), Latvijas Universitātes Kristapa Morberga stipendiju (2004), Latvijas Zinātnes padomes doktorantūras atbalsta grantu (2005). Kopš 2005. gada līdzdarbojusies un vadījusi Latvijas Mākslas akadēmijas, Valsts Kultūrkapitāla, Latvijas Zinātnes padomes grantu un citu organizāciju atbalstītus zinātnisko pētījumu projektus.

Pasniedz:

BA
Latvijas mākslas vēsture (1850.–1915. gads)
Latvijas mākslas vēsture (1915.-1945. gads)
Rietumu mākslas vēsture
Arhīvu mācības teorija un prakse
Viduslaiku mākslas vēsture

MA
Latvijas baroka arhitektūra un māksla
Eiropas māksliniecisko ideju kontekstā