Meklēt
Izvēlne

Studējošo pašpārvalde

Iesaiste LMA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas sabiedriskā darba iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens LMA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs – no studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.
Studējošo pašpārvalde ievēlē savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā LMA un citur. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu LMA Senātā un LMA Satversmes sapulcēs.
Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties LMA Studiju daļā (9. telpa).

Seko facebook: lmastudenti un LMA karnevāls

Studentu padomes sastāvs
  1. Santa Leimane (tekstilmākslas apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētāja 
  2. Iveta Feldmane (mākslas zinātnes apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētāja vietniece
  3. Laura Veļa (glezniecības apakšnozare)
  4. Inuta Graudiņa (keramikas apkašnozare)
  5. Ingrīda Ivane (glezniecības apakšnozare)
  6. Madara Salma (funkcionālais dizains)
  7. Kristīne Priedīte (restaurācijas apakšnozare)
  8. Žanis Alberts Jankavs (stikla mākslas apakšnozare)
  9. Alise Stefānija Miļuhina (vizuālās komunikācijas apakšnozare)

Senatori: Santa Leimane, Haralds Gerts, Inuta Graudiņa, Iveta Feldmane, Madara Salma, Žanis Alberts Jankavs, Kristīne Priedīte

Studējošo pārstāvji Latvijas Mākslas akadēmijas stipendiju piešķiršanas komisijā: Santa Leimane, Inuta Graudiņa, Ingrīda Ivane, Žanis Alberts Jankavs, Alise Stefānija Miļuhina
 

Kontakti