Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Studējošo pašpārvalde

Studentu dzīve Mākslas akadēmijā ir vērsta uz katra personības pilnveidošanu, bet iesaiste pašpārvaldes darbā sniedz plašākas iespējas darboties un gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi un no pagraba līdz bēniņiem iepazīt Latvijas Mākslas akadēmiju un tās iemītniekus. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, sanākot kopā dažādu nodaļu studentiem, kuri vēlas aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos un iniciatīvās. Par tās biedru tiek uzskatīts ikviens LMA students un ikviens tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs - sākot ar studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.

Studējošo pašpārvalde pati ievēl savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un studējošajiem aktuālu pasākumu organizēšanā, ir aktīvs kultūras un izglītības norišu organizētājs gan Mākslas akadēmijā, gan citur Rīgā un Latvijā. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu Senātā, Satversmes sapulcēs.

Mākslas studenti Latvijas kultūrvidi redz kā vietu attīstībai. Augstvērtīgākā mākslas izglītība Latvijā stimulē mūsos radošo potenciālu. Studijas Mākslas akadēmijā sniedz vienreizēju iespēju atrasties tradīcijām un zināšanām bagātā vidē un izkopt savu talantu pie labākajiem Latvijas māksliniekiem. Vieta, kurā mītam Kalpaka bulvārī 13, pati iedvesmo labiem darbiem un radošiem projektiem, kas spēj konkurēt plašajā mākslas pasaulē Latvijā un ārvalstīs. 

Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties Mākslas akadēmijas 9. telpā (Studiju daļā).

Seko facebook: lmastudenti un LMA karnevāls

Studentu padomes sastāvs
 1. Kristīne Kutepova (glezniecības apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētāja
 2. Toms Katkevičs (metāla dizaina apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētājas vietnieks
 3. Laura Veļa (glezniecības apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētājas vietniece
 4. Inuta Graudiņa (keramikas apkašnozare)
 5. Santa Leimane (tekstilmākslas apakšnozare)
 6. Kristians Fukss (mākslas zinātnes apakšnozare)
 7. Ingrīda Ivane (glezniecības apakšnozare)
 8. Arta Raituma (glezniecības apakšnozare)
 9. Kristīne Rublovska (glezniecības apakšnozare)
 10. Uldis Pētersons (mākslas zinātnes apakšnozare)
 11. Madara Kvēpa (glezniecības apakšnozare)
 12. Kristīne Kligina (tekstilmākslas apakšnozare)
 13. Baiba Beate Ūdre (funkcionālā dizaina apakšnozare)
 14. Ieva Baumgarte (grafikas apakšnozare)
 15. Jānis Krauklis (vizuālās komunikācijas apakšnozare)
 16. Iveta Feldmane (mākslas zinātnes apakšnozare)
 17. Maija Madara Suipe (metāldizaina apakšnozare)
 18. Raimonds Gaigals (stikla mākslas apakšnozare)

Senatori: Laura Veļa, Toms Katkevičs, Haralds Gerts, Inuta Graudiņa, Santa Leimane, Kristians Fukss, Kristīne Kutepova

Studējošo pārstāvji Latvijas Mākslas akadēmijas stipendiju piešķiršanas komisijā: Toms Katkevičs, Santa Leimane, Inuta Graudiņa, Ingrīda Ivane
 

Kontakti