Meklēt
Izvēlne

Studējošo pašpārvalde

Iesaiste LMA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas sabiedriskā darba iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens LMA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs – no studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.
Studējošo pašpārvalde ievēlē savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā LMA un citur. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu LMA Senātā un LMA Satversmes sapulcēs.
Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties LMA Studiju daļā (9. telpa).

Seko facebook: lmastudenti un LMA karnevāls

Studentu padomes sastāvs
 1. Toms Katkevičs (metāla dizaina apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētājs
 2. Santa Leimane (tekstilmākslas apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētāja vietniece
 3. Laura Veļa (glezniecības apakšnozare) - studentu padomes priekšsēdētāja vietniece
 4. Inuta Graudiņa (keramikas apkašnozare)
 5. Kristians Fukss (mākslas zinātnes apakšnozare)
 6. Ingrīda Ivane (glezniecības apakšnozare)
 7. Arta Raituma (glezniecības apakšnozare)
 8. Kristīne Rublovska (glezniecības apakšnozare)
 9. Uldis Pētersons (mākslas zinātnes apakšnozare)
 10. Madara Kvēpa (glezniecības apakšnozare)
 11. Kristīne Kligina (tekstilmākslas apakšnozare)
 12. Baiba Beate Ūdre (funkcionālā dizaina apakšnozare)
 13. Ieva Baumgarte (grafikas apakšnozare)
 14. Jānis Krauklis (vizuālās komunikācijas apakšnozare)
 15. Iveta Feldmane (mākslas zinātnes apakšnozare)
 16. Maija Madara Suipe (metāldizaina apakšnozare)
 17. Raimonds Gaigals (stikla mākslas apakšnozare)

Senatori: Toms Katkevičs, Santa Leimane, Laura Veļa, Haralds Gerts, Inuta Graudiņa, Kristians Fukss

Studējošo pārstāvji Latvijas Mākslas akadēmijas stipendiju piešķiršanas komisijā: Toms Katkevičs, Santa Leimane, Inuta Graudiņa, Ingrīda Ivane
 

Kontakti