Meklēt
Izvēlne

Studējošo pašpārvalde

Iesaiste LMA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas sabiedriskā darba iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens LMA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs – no studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.
Studējošo pašpārvalde ievēlē savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā LMA un citur. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu LMA Senātā un LMA Satversmes sapulcēs.
Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties LMA Studiju daļā (9. telpa).

Seko facebook: lmastudenti un LMA karnevāls

Studentu padomes sastāvs

1. Agnese Apine- Studentu padomes priekšsēdētāja

2. Patrīcija Gabriela Grasmane- Studentu padomes priekšsēdētājas vietnieks

3. Raivis Alksnis- Studentu padomes biedrs

4. Jānis Kronītis- Studentu padomes biedrs

5. Luīze Dārta Kalniņa- Studentu padomes biedrs

6. Elizabete Punka- Studentu padomes biedrs

7. Artūrs Berkmanis- Studentu padomes biedrs

8. Viktorija Karabajeva- Pavlova- Studentu padomes biedrs

9. Agne Ellere- Studentu padomes biedrs

Kontakti