Meklēt
Izvēlne

Studējošo pašpārvalde

Iesaiste LMA Studējošo pašpārvaldes darbā sniedz plašas sabiedriskā darba iespējas: gūt pieredzi pasākumu, izstāžu organizēšanā, iegūt padziļinātas zināšanas par augstākās izglītības pārvaldi. 
 
Studējošo pašpārvalde darbojas pēc brīvprātības principa, ikviens LMA students tiek aicināts iesaistīties tās aktivitātēs – no studentu sadraudzības vakaru rīkošanas līdz studentu interešu aizstāvībai un ikgadējā karnevāla organizēšanai.
Studējošo pašpārvalde ievēlē savu padomi un priekšsēdētāju, kas pārstāv pašpārvaldes viedokli. Studentu padome piedalās dažādu kultūras un izglītības pasākumu organizēšanā LMA un citur. Studentu padome rūpējas par studentu interešu aizstāvību, cieši sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību un citu augstskolu studentu organizācijām, ierosina jautājumu izskatīšanu LMA Senātā un LMA Satversmes sapulcēs.
Studējošo pašpārvaldei var pievienoties jebkurš interesents, piesakoties LMA Studiju daļā (9. telpa).

Seko facebook: lmastudenti un LMA karnevāls

Studentu padomes sastāvs
  1. Keita Konstantinoviča – LMA studentu padomes priekšsēdētāja
  2. Sanija Kļaviņa – LMA SP priekšsēdētājas vietniece
  3. Ance Vilnīte – Iekšējā virziena vadītāja
  4. Dāniels Šatalovs – Kultūras un sporta virziena vadītājs
  5. Alise Stefānija Miļuhina – Sociālā virziena vadītāja
  6. Ieva Viese-Vigula – Ārlietu virziena vadītāja, LMA pārmaiņu aģente
  7. Iveta Feldmane – LMA SP biedrs 

Kontakti