Meklēt
Izvēlne

Lekciju saraksts

Bakalaura un maģistra studiju programmu 2019./2020. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti.
Lekciju saraksti, saskaņoti līdz 23.10.2019.

  • Mākslas zinātnes un Humanitāro zinātņu katedra LMA studentiem, kuri nestudē Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē, piedāvā iespēju apgūt teorētiskos C daļas priekšmetus bakalaura programmā. Lūdzu skatīt izvēles kursus saraksta lejas daļā.