Meklēt
Izvēlne

Lekciju saraksts

Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2023./2024. studiju gada 1. semestra lekciju saraksti.

Lekciju saraksti var tikt precizēti, izmaiņas tiks iezīmētas ar dzeltenu. (izmaiņas veiktas 2. oktobrī)

  • Maģistra programmas 1.semestra Teorētisko priekšmetu lekciju saraksts, skatīt šeit
  • Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares maģistra programmas 1.semestra lekciju saraksts, skatīt šeit