Meklēt
Izvēlne

Kursi klausītājiem

IESPĒJA APGŪT LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ PASNIEGTOS STUDIJU KURSUS KLAUSĪTĀJA STATUSĀ

LMA studiju kursi pieejami arī citiem interesentiem, kas nav LMA studenti, bet vēlas papildināt zināšanas un prasmes mākslā, dizainā, mākslas zinātnē vai kultūras teorijā. Klausītāja statusā var piedalīties dažādos kursos, individuāli vienojoties ar attiecīgā kursa pasniedzēju.

Maksa ir atkarīga no katra kursa kredītpunktu daudzuma:

  • Bezmaksas klausītāja statusā studiju kursos var piedalīties studenti no LMA sadarbības augstskolām – Latvijas Kultūras akadēmijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas.
  • Studentiem no citām augstskolām klausītāja statuss ir maksas pakalpojums. Cena par vienu kredītpunktu – EUR 138,00.
  • Interesentiem, kuri vēlas apmeklēt LMA studiju kursus, bet nav studenti, cena par vienu kredītpunktu – EUR 276,00.

Ar studiju programmu un lekciju grafiku iepazīstieties mājaslapas sadaļā "LMA studentiem". Neilgi pirms katra semestra sākuma mājas lapā tiek publicēti gaidāmā semestra lekciju grafiki bakalaura un maģistra programmu studentiem. Lekciju sarakstā uzmeklējiet attiecīgā kursa pedagogu un sazinieties par iespēju kursu apmeklēt klausītāja statusā (pasniedzēju kontaktus atradīsit mājaslapā pie attiecīgās katedras personāla vai rakstot uz e-pastu: ). Ja kursa docētājs apstiprina, ka klausītāji kursam var pievienoties, tad jāaizpilda iesnieguma forma: LKA un JVLMA studentiem, studentiem no citām augstskolām, komercapmācība un jāiesniedz LMA Studiju daļā (par bakalaura līmeņa kursiem) vai Maģistrantūrā (par maģistra līmeņa kursiem), jānoslēdz līgums un jānokārto citas formalitātes.

Katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli, jo LMA piedāvā daudz specializētu kursu mākslā un dizainā, kuru pieejamība klausītājiem ir atkarīga gan no interesenta priekšzināšanām, gan no iespējas kursā uzņemt jaunu kursantu. Jāņem vērā, ka reizēm jaunu kursantu uzņemšanu ierobežo telpas un aprīkojums.

Apmeklēt lekcijas un nodarbības klausītāja statusā var ikviens, kam ir studiju līmenim atbilstoša izglītība – bakalaura programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši vidējo izglītību, un maģistra programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši augstāko izglītību. Pēc sekmīgas lekciju kursa apgūšanas un prasību izpildes Latvijas Mākslas akadēmija izsniedz apliecinājumu par apgūto kursu.

Kontakti