Meklēt
Izvēlne

Kursi klausītājiem

IESPĒJA APGŪT LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJĀ PASNIEGTOS STUDIJU KURSUS KLAUSĪTĀJA STATUSĀ 

LMA studiju kursi pieejami arī citiem interesentiem, kas nav LMA studenti, bet vēlas papildināt zināšanas un prasmes mākslā, dizainā, mākslas zinātnē vai kultūras teorijā. Klausītāja statusā var piedalīties dažādos kursos, individuāli vienojoties ar attiecīgā kursa pasniedzēju.

Ar studiju programmu un lekciju grafiku iepazīstieties LMA mājaslapas sadaļā "Studentiem". Neilgi pirms katra semestra sākuma mājas lapā tiek publicēti gaidāmā semestra lekciju grafiki bakalaura un maģistra programmu studentiem. Lekciju sarakstā uzmeklējiet attiecīgā kursa pedagogu un sazinieties par iespēju kursu apmeklēt klausītāja statusā (pasniedzēju kontaktus atradīsit mājaslapā pie attiecīgās katedras personāla vai rakstot uz e-pastu: ). Ja kursa docētājs apstiprina, ka klausītāji kursam var pievienoties, tad jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz LMA Studiju daļā (par bakalaura līmeņa kursiem) vai Maģistrantūrā (par maģistra līmeņa kursiem), jānoslēdz līgums un jānokārto citas formalitātes.

Katrs pieprasījums tiek izskatīts individuāli, jo LMA piedāvā daudz specializētu kursu mākslā un dizainā, kuru pieejamība klausītājiem ir atkarīga gan no interesenta priekšzināšanām, gan no iespējas kursā uzņemt jaunu kursantu. Jāņem vērā, ka reizēm jaunu kursantu uzņemšanu ierobežo telpas un aprīkojums.

Maksa ir atkarīga no katra kursa kredītpunktu daudzuma. Cena par vienu kredītpunktu – EUR 138,00.

Apmeklēt lekcijas un nodarbības klausītāja statusā var ikviens, kam ir studiju līmenim atbilstoša izglītība – bakalaura programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši vidējo izglītību, un maģistra programmas kursi pieejami klausītājiem, kas ieguvuši augstāko izglītību. Pēc sekmīgas lekciju kursa apgūšanas un prasību izpildes Latvijas Mākslas akadēmija izsniedz apliecinājumu par apgūto kursu. 

Kontakti