Meklēt
Izvēlne

Sadarbības partneri

Latvijas Mākslas akadēmija ir dalībniece vairākās starptautiskās organizācijās un stratēģiskajos tīklos – mākslas, dizaina un mediju universitāšu un koledžu starptautiskajā asociācijā CUMULUS, Eiropas mākslas institūciju savienībā ELIA un tās apakštīklā PARADOX, Ziemeļu Ministru padomes programmā NORDPLUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un dizaina izglītības tīklā CIRRUS, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas akadēmiju tīklā KUNO.

Latvijas Mākslas akadēmijas sadarbības augstskolas un partnerskolas Erasmus+ programmā.

Sadarbības tīklu un programmu ietvaros notikuši vērienīgi un vērtīgi sadarbības projekti izstāžu, radošo darbnīcu, konferenču, lekciju un meistardarbnīcu formātā.