Meklēt
Izvēlne

Kuno

KUNO ir Baltijas un Ziemeļvalstu mākslas augstskolu sadarbības tīkls, kura mērķis ir stiprināt augstskolu sadarbību mākslas, mākslas izglītības un pētniecības attīstībā, organizējot sadarbības projektus, apmācību kursus, kā arī prakses un studiju mobilitātes. Programmas ietvaros Latvijas Mākslas akadēmiju vieno sadarbība ar 17 mākslas augstskolām.

KUNO partnervalstis ir Dānija, Igaunija, Islande, Lietuva, Latvija, Norvēģija, Somija un Zviedrija.

Detalizēta informācija par programmu, partneraugstskolām un ekspress kursu piedāvājumiem pieejama KUNO tīkla mājaslapā: www.kunonetwork.org