Meklēt
Izvēlne

Kuratoru studijas (MA)

Visi foto

Katedra internetā

Apraksts

Kuratoru studijas ir maģistra programmas specializācija Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē. Specializācija radīta ar mērķi daudzveidot teorētisko un praktisko studiju formātu simbiozi un nodrošinātu augstvērtīgu, ar kritiskajām teorijām piepildītu studiju saturu.

Triju semestru laikā studenti gūst zināšanas, kas attīsta kritisko domāšanu, eksperimentālās radošās prakses un empātiskas sadarbības formas, lai kļūtu par zinošiem mākslas vides mediatoriem.

Specializācijas metodiskais formāts iekļauj teorētiskās pētniecības sazobi ar radoši praktisku projektu realizāciju, to apvienojot mākslinieciskā pētniecībā. Studenti tiek motivēti procesuālai radošajai izpētei, kas rezultējas diplomdarbā – kūrētā radošā projektā.

Maģistra darbs kuratoru studijās tiek veidots kā pētniecībā balstīts radošs darbs ar teorētisku pamatojumu.