Meklēt
Izvēlne

Ph.D. Jānis Ozoliņš

Docents

Jānis Ozoliņš, Ph.D., ir teorētisko kursu un akadēmiskās un radošās rakstīšanas priekšmetu docētājs. Līdztekus pedagoģiskajam darbam Latvijas Mākslas akadēmijā veic pētnieka darbu LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Doktora grādu valodniecībā un literatūrzinātnē aizstāvējis Latvijas Universitātē, maģistra un bakalaura grādu mākslās kultūras teorijas apakšnozarē ieguvis Latvijas Kultūras akadēmijā. Pedagoģisko un pētniecisko pieredzi papildinājis, studējot Oslo Universitātes Dzimtes studiju pētījumu centra doktorantūrā. Šobrīd pēta maskulinitāšu un kvīru reprezentāciju laikmetīgajā mākslā un padomju kino, naratīvu teoriju vēsturisko attīstību un Andras Neiburgas literāro mantojumu. Komponē mūziku, uzstājas kā pianists, izdevis divus mūzikas albumus Grupa Sigma sastāvā.

MA
Teorija (MA POST)
Naratoloģija
Attēlu interpretācija
Ievads feminisma un dzimtes teorijās
Maskulinitātes: Rietumu vīrietības kultūras vēsture

PhD
Praktikums zinātniskā teksta rakstīšanā
Mūsdienu kultūras interpretācijas teorijas (kursa kurators)