Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Tēlniecība

Nodaļa

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Tēlniecība ir ne vien mākslas veids un profesija, bet arī  īpašs domāšanas veids, kas izpaužas caur plastisko formu un tās tēlainību. Tā palīdz  izprast pasauli, ieraudzīt tās likumsakarības un lietas citā gaismā un formās. Tā var būt smagnēja un netverami viegla, traģiska un dzīvespriecīga, sarkastiska un naiva. Tā var būt ārkārtīgi pieprasīta un mīlēta  un nevienam, izņemot pašu tēlnieku, nevajadzīga. Tēlniecība ir DZĪVE. Ņemot vērā tēlniecības kā 30000 gadu pastāvoša kultūrvēsturiska fenomena daudzveidību, uzsveram apgūstamo  profesionālo iemaņu plašu spektru – no klasiskās tēlniecības tradīcijas līdz mūsdienu globālās laikmetīgās mākslas izpausmēm.  Studijas mūsu apakšnozarē piedāvā iespēju apgūt tēlniecības  mākslas valodu profesionālā līmenī darbībai  laikmetīgās tēlniecības, dizaina, restaurācijas, vizuālās reklāmas un izklaides industrijas jomā. Pēdējo desmitgažu tehniskais progress un informācijas revolūcija radīja jaunas iespējas un izaicinājumus, mēs veicinām studentos spēju orientēties mūsdienu tehniku un tehnoloģiju piedāvājumā. Tēlniecība – tā ir prasme ieraudzīt apkārtējā pasaulē mākslas impulsu un spēja to materializēt, balstoties uz tehnoloģiskām zināšanām un profesionālām iemaņām.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana/ skicēšana
Veidošana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija I
Kompozīcija II
Tektonika
Datorgrafika/ modelēšana
Materiāli un tehnoloģija
Anatomija
20. un 21. gs. tēlniecība
Mākslas projektu menedžments

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā (zīmēšana, gleznošana)
Jaunrade (materiālstudijas)

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Datorgrafika
Kompozīcija III (tēlniecības apakšnozarē)
Tuvo reģionu māksla
Stila teorija
Mākslas pedagoģija kultūrvidē