Meklēt
Izvēlne

Tēlniecība

Visi foto

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

LMA Tēlniecības specialitātes studenti apgūst dažādu žanru, tehnoloģiju un materiālu tradīcijas un spēju orientēties mūsdienu tehniskajās un tehnoloģiskajās iespējās. Absolventi ir gatavi profesionālai darbībai laikmetīgās tēlniecības, dizaina, restaurācijas, vizuālās reklāmas un izklaides industrijas jomā.

Tēlniecība ir ne vien mākslas veids un profesija, bet arī īpašs domāšanas veids, kas vērsts uz plastisko formu un tās tēlainību.

Tēlniecības studijas palīdz izprast pasauli, ieraudzīt tās likumsakarības un lietas citā gaismā un formās. Tā var būt smagnēja un netverami viegla, traģiska un dzīvespriecīga, sarkastiska un naiva. Tā var būt ārkārtīgi pieprasīta un mīlēta un nevienam, izņemot pašu tēlnieku, nevajadzīga.

Studentos tiek attīstītas prasmes apkārtējā pasaulē ieraudzīt mākslas impulsu un spēja to materializēt, balstoties uz tehnoloģiskām zināšanām un profesionālām iemaņām.

Tēlniecības specialitātes absolventu pēdējo gadu panākumi:

Zane Kalniņa, Matīss Kalniņš:
2018 – piemineklis Latvijas pirmajām Ārlietu ministram Zigfrīdam Annai Meierovicam Tukumā

Ginters Krumholcs:
2019 – piemineklis komponistam un mūzikas pedagogam Ēvaldam Siliņam Rūjienā

Kārlis Īle:
2018 – 1. vieta Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā Ice Magic Leikluisā, Kanādā; 
Latvijas simtgadei veltīts vides objekts “Laika rats” Jelgavā

Uldis Zariņš:
2017 – grāmata “Anatomy of Facial Expressions” ASV
2017 – godalga Swedish Business Award konkursā Stokholmā

Agnese Rudzīte-Kirillova
2015 – 1.vieta Starptautiskajā sniega skulptūru festivālā Snegolod Kirovskā, Krievijā
 

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana/ skicēšana
Veidošana
Gleznošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija I
Kompozīcija II
Tektonika
Datorgrafika/ modelēšana
Materiāli un tehnoloģija
Anatomija
20. un 21. gs. tēlniecība
Mākslas projektu menedžments

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā (zīmēšana, gleznošana)
Jaunrade (materiālstudijas)

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Datorgrafika
Kompozīcija III (tēlniecības apakšnozarē)
Tuvo reģionu māksla
Stila teorija
Mākslas pedagoģija kultūrvidē

Apraksts

Tēlniecības specialitātes maģistrantūras  programma dod iespēju apgūt laikmetīgās tēlniecības māksliniecisko valodu, pilnveidot studenta profesionālās kompetences, vienlaicīgi apgūstot arī padziļinātus teorijas kursus. Šī sintēze ļauj studējošajam sagatavoties konkurētspējīgai mākslinieka praksei. Ņemot vērā laikmetīgās tēlniecības izteiksmes līdzekļu daudzveidību, maģistrantūras programma nodrošina inovatīvu studiju saturu un veicina daudzveidīgu radošā pētniecībā balstītu projektu īstenošanu. Studijas šajā programmā rosina uz profesionālam līmenim atbilstošu mākslas valodu un žanru īstenošanu. Programmas praktiskā daļa apvieno konceptuālo diskursu ar iespēju apgūt dažādas tēlniecības tehnikas un prasmes.  Studenti tiek iedrošināti uz radošo patstāvību un starpdisciplināro pieeju mācību procesā. Būtiska ir prakses un teorētiskās daļas vienotība.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar  teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI-OBLIGĀTĀ DAĻA

Rietumeiropas estētikas vēsture
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.-21. gadsimtā
Daiļrades uztveres psiholoģija
Mākslas pedagoģija un metodika
Mākslas izglītības aktualitātes
Māksla un pētniecība
20.gs.vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Projektu vadība
Paralēlās norises 20.-21. gadsimtā mākslā un kultūrā
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI (IZVĒLES DAĻA)

Minimālisms
Konceptuālisms
Laikmetīgās mākslas vēsture 20. un 21.gs.izstādēs
Kuratoru studijas
Feministiskā estētika
Kritiskais dizains
Autortiesības
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Feminisma un maskulinitātes studijas
Ieskats pasaules tautu etnogrāfiskā tērpa evolūcijā
20.-21. gadsimta modes avangards
Vēsturiskie modes stili

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI (OBLIGĀTĀ DAĻA)

Kompozīcija
Veidošana
Atbalsta Kompozīcija Diplomdarbam

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI (IZVĒLES DAĻA)

Eksperimentālā kompozīcija
Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana 

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

Plenērs/jaunrade/vasaras studijas

MAGISTRA DARBS (OBLIGĀTĀ DAĻA)

Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba aizstāvēšana

Studentu darbi