Meklēt
Izvēlne

Tekstils

Nodaļa

Vizuālās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

LMA Tekstilmākslas apakšnozares studenti padziļināti apgūst tekstila kā starpdisciplināras mākslas jomas specifiku. Jaunie tekstilmākslas speciālisti tiek sagatavoti patstāvīgam radošam darbam gan mākslā, gan dizainā. Tekstils ir fleksibls gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Šķiedras māksla, auduma virsmas dizains, trīsdimensionāli objekti, klasiskais un eksperimentālais gobelēns, digitālais audums, interjera lietu radīšana un ekspozīcijas dizains, mājas tekstils un sadzīves priekšmeti – tā ir tikai neliela daļa no tekstilmākslas iespējām.
Vienlaikus ar specializācijas kursiem studenti apgūst arī sabalansētu teorētisko priekšmetu klāstu, kas ļauj pārzināt mākslas vēsturi un laikmetīgās mākslas tendences. 
Apakšnozare studiju procesā sadarbojas ar vairāk nekā 20 Eiropas augstskolām un plaša spektra prakses vietām uzņēmumos. 

LMA Tekstilmākslas apakšnozares pasniedzēji un studenti regulāri piedalās vietēja un starptautiska mēroga izstādēs: 
2018.–2019. gada izstādes:
- “Cilme. Audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē”, Rīgas Mākslas telpa, kuratore – apakšnozares pasniedzēja Elīna Ģibiete;
- 6. Rīgas Starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle “Identitāte”, LNMM izstāžu zāle “Arsenāls”, kuratore – DMDM krājuma darba vadītāja, LMA pasniedzēja Velta Raudzepa;
- “Gadsimta griezumā”, Sv. Pētera baznīcā, kuratores – LMA profesore Aija Baumane, lektore Diāna Janušone-Bojāre;
- studentu darbu izstādes “Tekstils LMA” RDMV, “Lietu daba” Kalnciema kvartāla galerijā, “Process” Vitebskas Valsts universitātē Baltkrievijā, “Māls un pavediens” Kuldīgas Mākslas namā kopā ar Keramikas apakšnozares studentiem, “Studentu dienasgrāmata III – Tekstils” Mākslas stacijā “Dubulti” u. c.

Studenti regulāri stažējas ārzemju augstskolās un institūcijās, kā arī veido neatkarīgus radošus projektus: 
-    Lauma Kokoreviča Bergenas universitātes Mākslas, mūzikas un dizaina fakultātē studējusi digitālo aušanu;
-    Diāna Kokoreviča stažējās Komo reģiona tekstila uzņēmumos Itālijā;
-    Annele Slišāne izveidojusi tekstilmākslas un literatūras projektu “100 deči Latvijai” un saistībā ar to izdevusi grāmatu (2018).

Pasniedzēji ir aktīvi mākslinieki, regulāri rīko personālizstādes un piedalās grupu skatēs Latvijā un ārzemēs:
-    lektores Diāna Jaunušone-Bojāre un Irēna Andrejeva piedalās 5. Tekstilmākslas triennālē Slovākijā (2018/2019);
-    profesore Ieva Krūmiņa saņēmusi galveno balvu 10. Starptautiskajā miniatūrtekstila biennālē “Etno” Viļņā (2017), pirmo godalgu grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele” (2018), godalgu 11. Baltijas Miniatūrtekstila izstādē Gdiņā (2019) un iekļuvusi starptautiskā konkursa “NOT out of sight, NOT out of mind” finālā (2019).
Apakšnozare organizē rosinošas vieslekcijas un pieaicinātu ārzemju mākslinieku meistardarbnīcas, piemēram, 2018./2019. gadā viesojās pasniedzēji no Viļņas Mākslas akadēmijas, Ratgera Universitātes Ņūdžersijā un Kauņas Mākslas akadēmijas.

Kontakti

Studiju kursi

Rietumu mākslas vēsture / Latvijas mākslas vēsture / kultūras vēsture / psiholoģija / svešvalodas / Latvijas tekstilmākslas vēsture / zīmēšana / gleznošana / plenēra studijas / dažāda veida kompozīcijas – klasiskā, tematiskā, eksperimentālā, šķiedras un trīsdimensionālā / speciālā skicēšana un dzīvā zīmēšana / ekspozīcijas dizains / digitālā aušana / portfolio / tekstilmateriālu tehnoloģijas / aušanas teorija / datorgrafika (Ilustrator & Photoshop) / klasiskā un eksperimentālā batika / spietspiede / apdrukas / monotipija / sausā un slapjā velšana / klasiskā, eksperimentālā un digitālā aušana / zero waste dizains / eko tekstils / tekstila uzņēmējdarbība /redīmeida kompozīcija / tekstilķīmija / grafika / materiālu un jaunrades studijas / rakstīšanas prasmes

Apraksts

Māksla ir domāšana. Tekstilmāksla ir domāšanas materializācija šķiedrās. Tekstilmākslas maģistrantūras saturs veidots tā, lai paplašinātu studējošā izpratni par tekstilu, ļaujot ieraudzīt to kā laikmetīgu starpdisciplināru mākslas jomu, kurā iespējams darboties kā mākslas, tā dizaina laukā. Studiju procesā tiek iegūtas plašas zināšanas par šķiedru daudzveidīgajām pielietojuma iespējām mūsdienu mākslā. Maģistranti apgūst gan auduma virsmas dizainu un trīsdimensionālus objektus, gan klasisko un eksperimentālo gobelēnu, digitālo audumu un interjera lietu radīšanu. Tāpat studiju laikā tekstilmāksla tiek iepazīta gan ekspozīcijas dizainā, gan mājas tekstilā, sadzīves priekšmetos un daudzās citās jomās.

Paralēli specializācijas kursiem studējošie arī veido un attīsta radošu, konceptuālu domāšanu. Teorētiskie priekšmeti palīdz iedziļināties mākslas, kultūras un ideju vēsturē, tādējādi stiprinot kritisko domāšanu un radošo konkurētspēju.

Tekstilmākslas maģistra studiju absolventi ir laikmetīgi  domājoši  tekstila un šķiedras  mākslinieki, kuru prasmes  un profesionalitāte  ļauj strādāt mākslas, dizaina un starpdisciplinārās mākslas jomās. Spēja izveidot jēgpilnu mākslas darba konceptu ir tikpat svarīga, kā profesionāli izkoptas prasmes izmantot dažādus tekstila un šķiedru materiālus un to apstrādes tehnoloģijas savu ideju atveidošanā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

Kontakti

Studiju kursi

Rietumeiropas estētikas vēsture / 20.-21. gs. mākslas un kultūras norises / mākslas pedagoģija un metodika / mākslas izglītības aktualitātes / mākslas pētniecība / daiļrades uztveres psiholoģija / kultūra un politika / vizuālās kultūras semantika / radošās uzņēmējdarbības laboratorija / 20. gs. vizuālās mākslas teorija / projektu vadība / kuratoru studijas / modernisms un modernitāte / kritiskais dizains / pasaules laikmetīgās mākslas vēsture / minimālisms un konceptuālisms / autortiesības / māksla publiskā telpā / kompozīcija / konceptuālā kompozīcija / eksperimentālā kompozīcija materiālā / tekstilmākslas vēsture / pinumu mācība / digitālā aušana / zīmēšana / gleznošana / grafika

Studentu darbi