Meklēt
Izvēlne

Metāla dizains

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds dizainā

Apraksts

Metāla dizaina specialitātes mērķis ir sagatavot dizainerus, kas spēj patstāvīgi darboties jaunu dizaina priekšmetu izstrādē aptverot pilnu ciklu - no ieceres līdz gatavam produktam. Tiek realizēta specializācija divos virzienos - rotu dizainā un lielāka mēroga metāla objektu realizācijā.

Rotu dizaina specializācija nodrošina augsta līmeņa profesionāļu sagatavošanu, kas spēj iecerēt, projektēt un realizēt plašu loku no mūsdienās pieprasītajiem rotu veidiem. Studenti apgūst tradicionālajās tehnikās balstītos rotu izgatavošanas paņēmienus, apvienojot ar mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām (3D modelēšana, vaska modeļu izmantošana vakumliešanas procesā u.c.). Studenti iekļaujas aktīvā izstāžu darbībā ar mācību procesā radītajiem un patstāvīgajiem radošajiem projektiem.

Otra specializācija nodrošina dizaineru sagatavošanu, kas spēj radīt vidēja un liela mēroga metāla interjerā un ārtelpā lietojamus objektus. Tiek apgūts plašs spektrs metālapstrādes paņēmienu un tehnoloģiju. Lampas, mēbeles, interjera detaļas, mazās arhitektūras formas, apbalvojumi u.c. , Plašā metālu daudzveidība, to mehāniskās īpašības, tehnoloģiskās iespējas un apstrādes paņēmieni tiek apgūti realizējot studiju darbus. Studenti apgūst prasmes metālus apvienot ar visplašāko spektru citu sintētisku un dabīgu materiālu. Tiek izmantotas iespējas sadarboties ar nozares profesionāļiem, lai apgūtu jaunākās tehniskās iespējas.

Metāla specialitātes absolventi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas rotu mākslas un dizaina, interjera un vides dizaina jomās, kā arī laikmetīgajā mākslā.

Pasniedzēji un studenti regulāri piedalās nozīmīgās nozares mesēs, piemēram, starptautiskajā rotu mesē “Joya” Barselonā un Minhenes rotu nedēļā, kā arī starptautiskos konkursos, piemēram, “Amber Trip” dzintara rotu konkursā vai METALLOphone bienālē Viļņā.

Specialitātes absolventi izveidojuši vairākus veiksmīgus zīmolus (“Sofia Lark”, “MM darbnīca”, “DD&M”, “EL Metal”, “Vladislav Chistyakov Jewellery”, “DOS ADORNMENTS” u.c.) un darbojas kā individuāli mākslinieki. Absolvente Jelizaveta Suska saņēmusi prestižo Herberta Hofmana balvu.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas Mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Anatomija

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Datorprogrammu studijas
Darbs materiālā
Dārgakmeņu mācība
Rotu vēsture
Grafikas dizaina pamati
Dizaina pētniecība
Metālmācība
Materiāli un tehnoloģija
Prezentēšanas tehnika un metodes

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Apraksts

Metāla dizaina maģistra studiju fokuss ir katra studenta individuālā jomas interešu lauka padziļināta pētniecība, apgūstot specifiskus tehnoloģiskos paņēmienus, padziļināti pētot izvēlēto tēmu un materiālus. Programmas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas rezultējas jēgpilnos dizaina risinājumos.

Maģistra studijas dizainā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizainā – PPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas specialitātēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas specialitāti.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Kritiskais dizains
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizaina konteksts
Laikmetīgā vide un dizains
Dizains un valsts

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba teorijas izstrāde
Maģistra darba aizstāvēšana

DIZAINA STUDIJAS

Kompozīcija
Eksperimentālā kompozīcija
Darbs materiālā
Dizaina objektu eksponēšana

INDIVIDUĀLAS STUDIJAS NOZARĒ

Dizaina projekts

DIZAINA STUDIJAS

Materiālu meistardarbnīca
Tehnoloģiju laboratorija

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS

Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnikas un metodes
Autortiesības

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA

Māksla un pētniecība
Daiļrades uztveres psiholoģija
Laikmetīgās mākslas vēsture 20. un 21. gs izstādēs
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Paralēlās norises 20. - 21. gadsimta mākslā un kultūrā
Mākslas pedagoģija un metodika
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi

IZVĒLES PRIEKŠMETI

Dizaina vēsture
Modes aksesuāru stilistiskā ģenēze
20. un 21.gs. modes vēsture
Ieskats pasaules tautu etnogrāfisko tērpu evolūcijā
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Minimālisms un konceptuālisms
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.-21.gs.
Digitālā prototipēšana
Prototipēšana

Studentu darbi