Meklēt
Izvēlne

Metāla dizains

Nodaļa

Dizaina nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Metāla dizaina apakšnozare studentiem piedāvā specializāciju rotu dizaina jomā un lielāku formu dizainā, kā gaismas objektu, mēbeļu, vides objektu radīšanā, kur metāls ir pamatmateriāls. Tas nozīmē arī to, ka izmantojam plašāko spektru sintētisko, dabīgo materiālu . Gadu gaitā uzkrātās klasiskās metālapstrādes tehnikas tiek papildinātas ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām. Studenti apgūst arī 2D un 3D tehnoloģijas.  Mūsu absolventi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas rotu dizaina, interjera un vides dizaina uzņēmumu, kā arī laikmetīgās mākslas pārstāvju vidū.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas Mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Tēlotājģeometrijas projektēšana
Darbs materiālā
Dārgakmeņu mācība
Rotu vēsture
Tektonika
Lietišķā grafika
2D datormācība
Anatomija
Dizaina pētniecība
3D datormācība
Metālmācība
Materiāli un tehnoloģijas

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Personības, notikumi un konteksts laikmetīgajā mākslā
Ilustrācija un pašizdošana
Gaismas teorija un mākslinieciskā prakse
Stilu teorija
Ievads pasaules laimetīgās mākslas vēsturē
Muzejs 21.gadsimtā

MAĢISTRA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
19.gs.kultūra
20.gs.kultūra
Daiļrades uztveres psiholoģija
Vizuālās kultūras semiotika
Māksla un pētniecība
Mūsdienu filosofijas problēmas
20.gs.vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Projektu vadība

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI

Tehnoloģiju meistardarbnīca
Meistardarbnīca stikla mākslā

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI
Kompozīcija
Darbs materiālā

HUMANITĀRIE IZVĒLES PRIEKŠMETI
Minimālisms
Konceptuālisms
Arhitektūras semantika
Identitātes meklējumi Rietumu un Krievijas mākslā pēc 1945.gada
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Ieskats ideju vēsturē
Dizaina vēsture
Autortiesības
Ieskats laikmetīgās modes attīstībā
Ieskats pasaules tautu etnogrāfiskā tērpa evolūcijā
Vēsturiskie modes stili
Projektu vadība radošajās industrijās
Latvijas māksla 21.gs.
Muzeju ekspozīciju un izstāžu dizains

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ
Jaunrade / Vasaras studijas

MAGISTRA DARBS
Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Pasniedzēji