Meklēt
Izvēlne

Metāla dizains

Nodaļa

Dizaina nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

LMA Metāla dizaina apakšnozare studentiem piedāvā specializāciju rotu dizainā un lielāku formu – gaismas objektu, mēbeļu, vides objektu – radīšanā. Metāls ir pamatmateriāls, bet izmantojam arī plašu spektru citu sintētisko un dabīgo materiālu. Klasiskās metālapstrādes tehnikas tiek papildinātas ar mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām. Studenti apgūst arī 2D un 3D tehnoloģijas. 

Metāla apakšnozares absolventi ieņem nozīmīgu vietu Latvijas rotu dizaina, interjera un vides dizaina jomās, kā arī laikmetīgajā mākslā.

Pasniedzēji un studenti regulāri piedalās nozīmīgās nozares skatēs, piemēram, starptautiskajā rotu mesē “Joya” Barselonā un Minhenes rotu nedēļā, kā arī starptautiskos konkursos, piemēram, “Amber Trip” dzintara rotu konkursā Viļņā. Tiek organizēti radošie braucieni, lai apgūtu citu kultūru tradicionālās tehnoloģijas, piemēram, Gruzijas tradicionālo emaljēšanas tehnoloģiju minankari. Studijas notiek ciešā sadarbībā ar Viļnas Mākslas akadēmijas Metālmākslas katedru Telšos.

Apakšnozares absolventi izveidojuši vairākus veiksmīgus zīmolus (“Sofia Lark”, “MM darbnīca”, “DD&M”, “Vladislav Chistyakov Jewellery” u. c.) un darbojas kā individuāli mākslinieki. Absolvente Jelizaveta Suska saņēmusi prestižo Herberta Hofmana balvu.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas Mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Anatomija

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Datorprogrammu studijas
Darbs materiālā
Dārgakmeņu mācība
Rotu vēsture
Grafikas dizaina pamati
Dizaina pētniecība
Metālmācība
Materiāli un tehnoloģija
Prezentēšanas tehnika un metodes

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Apraksts

Metāla dizaina maģistra studiju fokuss ir katra studenta individuālā jomas interešu lauka padziļināta pētniecība, apgūstot specifiskus tehnoloģiskos paņēmienus, padziļināti pētot izvēlēto tēmu un materiālus. Programmas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas rezultējas jēgpilnos dizaina risinājumos.

Maģistra studijas dizainā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizainā – PPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarēm.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Kritiskais dizains
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizaina konteksts
Laikmetīgā vide un dizains
Dizains un valsts

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba teorijas izstrāde
Maģistra darba aizstāvēšana

DIZAINA STUDIJAS

Kompozīcija
Eksperimentālā kompozīcija
Darbs materiālā
Dizaina objektu eksponēšana

INDIVIDUĀLAS STUDIJAS NOZARĒ

Dizaina projekts

DIZAINA STUDIJAS

Materiālu meistardarbnīca
Tehnoloģiju laboratorija

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS

Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnikas un metodes
Autortiesības

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA

Māksla un pētniecība
Daiļrades uztveres psiholoģija
Laikmetīgās mākslas vēsture 20. un 21. gs izstādēs
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Paralēlās norises 20. - 21. gadsimta mākslā un kultūrā
Mākslas pedagoģija un metodika
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi

IZVĒLES PRIEKŠMETI

Dizaina vēsture
Modes aksesuāru stilistiskā ģenēze
20. un 21.gs. modes vēsture
Ieskats pasaules tautu etnogrāfisko tērpu evolūcijā
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Minimālisms un konceptuālisms
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.-21.gs.
Digitālā prototipēšana
Prototipēšana

Studentu darbi