Meklēt
Izvēlne

Kustība. Attēls. Skaņa.

Nodaļa

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

LMA apakšnozare “Kustība. Attēls. Skaņa” jeb KAS studenti apgūst animācijas režiju, dažādus animācijas veidošanas paņēmienus, gan klasiskās, gan digitālās animācijas veidošanas principus, kā arī studiju procesā tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

Programmā akcentēta komunikatīvu attēlu radīšana, teksta un attēla mijiedarbība, kur izmantotā tehnoloģija (gan digitāla, gan analoga) variējas atkarībā no semestra uzstādījuma – teksta ilustrēšana, vizuālu stāstu veidošana personīgu vērojumu rezultātā, kā arī kustīga attēla, skaņas, telpisku struktūru un divdimensionāla attēla kombinēšana, balstoties padziļinātā materiāla vai situācijas izpētē. Studējošie tiek iedrošināti savas personīgās un oriģinālās vizuālās izteiksmes meklēt aiz akadēmiskā zīmējuma robežām.

Studiju laikā tiek veicināta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs.
 

Kontakti

Studentu darbi