Meklēt
Izvēlne

Kustība, attēls, skaņa

Nodaļa

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Apakšnozares Kustība. Attēls. Skaņa (KAS) programmā tiek studēta animācijas režija, dažādi animācijas veidošanas paņēmieni, secīgi apgūti gan klasiskās, gan digitālās animācijas veidošanas principi, kā arī tiek apzināts laikā bāzētu mediju daudzveidīgais pielietojums gan lineāru, gan poētiski daudzslāņainu vizuālo stāstu radīšanā.

Programmā studējošie specializējas komunikatīvu attēlu radīšanā, teksta un attēla mijiedarbībā, kur izmantotā tehnoloģija (gan digitāla, gan analoga) variējas atkarībā no semestra uzstādījuma – teksta ilustrēšana, vizuālu stāstu veidošana personīgu vērojumu rezultātā, kā arī kustīga attēla, skaņas, telpisku struktūru un divdimensionāla attēla kombinēšana, balstoties padziļinātā materiāla vai situācijas izpētē. Studējošie tiek iedrošināti savas personīgās un oriģinālās vizuālās izteiksmes meklēt aiz akadēmiskā zīmējuma robežām.

Studiju laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs.

Kontakti