Meklēt
Izvēlne

Ivs Zenne

Docents

Pasniedz:

Tipogrāfija un forma (BA, KAS),
Tipogrāfiskie darbi (BA, VKN),
Burtu dizains (BA, Funkcionālā dizaina apakšnozare),
Datorapmācība (BA, Funkcionālā dizaina apakšnozare),
Reklāmas grafika (BA, Grafikas apakšnozare),
Grafiskais dizains (BA, Grafikas apakšnozare),
Iespieddarbu makets (BA, Grafikas apakšnozare)