Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Stikla māksla

Nodaļa

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Stikla māksla aptver plašu izteiksmes veidu loku, un ir viena no disciplīnām, kas var integrēties dažādos mākslas veidos. Stikla mākslas apakšnozares studiju mērķis ir sagatavot māksliniekus un dizainerus, kuri spēj patstāvīgi strādāt pie jaunu un funkcionālu priekšmetu, vides un arhitektūras projektu izstrādes.
Studijas šajā nozarē rada izpratni par materiālu un tā apstrādes dažādību, koncentrējoties uz jaunrades un pētnieciskā darba prasmju attīstību.
Bakalaura programmas obligāto izvēles studiju kursu saturā ietilpst:

1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās vai to kombinējumos.
2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Vienlaicīgi ar plastiskās kompozīcijas uzdevumu risināšanu studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana un matējuma vai ledojuma izstrāde).
3.Papildus iespējams apgūt datorapmācību un interjera projektēšanas pamatus, darbojoties MATRIX – CERAMICS, THE GAZE GAME, 3D STUDIO MAX un citās programmatūrās.
4.Programmas svarīga sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulptūra.

Maģistrantūras programma Stikla mākslas meistardarbnīcā studējošiem piedāvā iespēju individuāli padziļināt zināšanas, pilnveidot radošās un amata prasmes sev interesējošā virzienā. Stikla materialitātes izpēte no zinātniskā un ekoloģiskā aspekta, tās sasaiste ar metaforu paplašina iztēles robežas, sniedzot iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus. Koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais radošais rokraksts.

Papildus pieejamas apmaiņas studijas Erasmus programmā, tiek īstenoti sadarbības projekti ar tuvāko kaimiņvalstu Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas mākslas augstskolu stikla mākslas un dizaina specializācijas studentiem un pasniedzējiem. Svarīga ir sadarbība ar vietējām un ārzemju stikla ražotnēm.
Vasaras studiju posmā būtiska loma ir dabas studijām plenērā (zīmēšana, gleznošana), kā arī stikla mākslas izstāžu menedžmentā un vitrāžu restaurācijā.
Stikla mākslas apakšnozares studentiem ir pieejama aprīkota darbnīca.
Stikla mākslas apakšnozares studentu un pasniedzēju darba kvalitāti apliecina atzinīgi novērtējumi konkursu izstādēs starptautiskā līmenī. Absolventi turpina savu radošo izaugsmi, strādājot pedagoģijā vai uzsākot ar stikla mākslu saistītu uzņēmējdarbību.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Zīmēšana
Gleznošana
Mākslas studijas (zīmēšana / gleznošana / veidošana.)

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA

Vitrāžas kompozīcija
Plastiskā kompozīcija
Klasiskā kompozīcija
Kompozīcijas projekts
Anatomija
Stikla mākslas vēsture
Darbs materiālā

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Mākslas studijas plenērā, zīmēšana /gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana