Meklēt
Izvēlne

Stikla māksla

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

Stikla mākslas specialitātē tiek sagatavoti mākslinieki un dizaineri, kuri spēj patstāvīgi izgatavot jaunus funkcionālus priekšmetus, vides un arhitektūras projektus.
Studijas rada izpratni par stikla materiālu un tā apstrādes dažādību, kā arī attīsta jaunrades un pētniecības prasmes.
Bakalaura programmā studenti apgūst dažādus kompozīcijas veidus plaknē un telpā:

  1. Tematisku plaknes uzdevumu risinājumi stikla glezniecībā, sietspiedes, mozaīkas, vitrāžas un citās tehnikās;
  2. Funkcionālu stikla dizaina objektu, tematisku skulptūru vai arhitektūras elementu projektu un prototipu izgatavošana. Studenti apgūst stikla darbu izgatavošanas veidus (kausēšana formā, stikla pūšana un veidošana, sakausēšana, pate de verre tehnika, stikla liešana formā) un iemaņas stikla apstrādes tehnikās (gravēšana, slīpēšana, pulēšana, matēšana vai ledošana);
  3. Studenti apgūst interjera projektēšanas pamatus Matrix-Ceramics, The Gaze Game, 3D Studio Max un citās programmatūrās;
  4. Svarīga studiju programmas sastāvdaļa ir akadēmiskā zīmēšana, glezniecība un skulptūra.

Vasaras studiju posmā būtiska loma ir stikla mākslas izstāžu menedžmentā un vitrāžu restaurācijā.
Maģistrantūras programma veicina un padziļina studentu individuālo māksliniecisko praksi. Koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais radošais rokraksts.
Stikla mākslas specialitātes studenti piedalās Erasmus apmaiņas studentu programmā. Sadarbojamies ar Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Īrijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas, Portugāles, Spānijas, Rumānijas un Beļģijas mākslas augstskolu stikla mākslas un dizaina specializācijas studentiem un pasniedzējiem. 
Svarīga ir sadarbība ar vietējām un ārzemju stikla ražotnēm “AMstudio” (www.amstudio.lv), “Glasstone” (www.glasstone.eu), “Dunovglass” (www.dunovglass.lv), SIA “Glāzeri”, Līvānu mākslas un amatniecības centra stikla studiju, “GLASSREMIS” Lietuvā, “AJETO” Čehijā, Laugu stikla studiju Igaunijā un Stikla mākslas darbnīcu Luksemburgā.

Stikla mākslas specialitātes studentiem ir pieejama aprīkota darbnīca.
Studentu un pasniedzēju darba kvalitāti apliecina atzinīgi novērtējumi konkursu izstādēs starptautiskā līmenī. Absolventi turpina savu radošo izaugsmi, strādājot pedagoģijā vai uzsākot ar stikla mākslu saistītu uzņēmējdarbību.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJO MĀKSLAS PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Zīmēšana
Gleznošana
Mākslas studijas (zīmēšana / gleznošana / veidošana.)

APAKŠNOZARES SPECIĀLO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA

Vitrāžas kompozīcija
Plastiskā kompozīcija
Klasiskā kompozīcija
Kompozīcijas projekts
Anatomija
Stikla mākslas vēsture
Darbs materiālā

VASARAS STUDIJU POSMS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Mākslas studijas plenērā, zīmēšana /gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana

Apraksts

Stikla mākslas maģistra programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentiem iespēju individuāli padziļināt zināšanas mākslas, dizaina, arhitektūras un mākslas teorijas jomā. Maģistranti divu gadu garumā apgūst teorijas un pētnieciskos kursus, kas paplašina redzesloku un dod iespēju aplūkot un analizēt mākslas procesus dažādos kontekstos. Vienlaicīgi studējošie padziļināti izkopj mākslinieciskās prasmes un radošās kompetences darbā ar stiklu. Studiju ietvaros maģistranti aktīvi sadarbojas ar radošajām industrijām un pašvaldībām, veidojot ciešu saikni ar sabiedrību.

Stikla materialitātes un tehnoloģiju padziļināta izpēte sniedz iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus un sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus radošās industrijas sektoram. Sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais rokraksts un radoši pētnieciskā darbība.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRO PRIEKŠMETU BLOKS. OBLIGĀTĀ DAĻA

Rietumeiropas estētikas vēsture
19. gadsimta kultūra
20.  gadsimta kultūra
Daiļrades uztveres psiholoģija
Mākslas pedagoģija un metodika
Mākslas izglītības aktualitātes
Vizuālās kultūras semiotika
Māksla un pētniecība
Mūsdienu filozofijas problēmas
20.gs.vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Projektu vadība

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI. IZVĒLES DAĻA

Minimālisms
Konceptuālisms
Arhitektūras semantika
Identitātes meklējumi Rietumu un Krievijas mākslā pēc 1945. gada
Māksla publiskā telpā20.gs.beigas,21.gs
Ieskats ideju vēsturē
Dizaina vēsture
Autortiesības
Ieskats laikmetīgās modes attīstībā
Ieskats pasaules tautu etnogrāfiskā tērpa evolūcijā
Vēsturiskie modes stili
Projektu vadība radošajās industrijās
Latvijas māksla 21.gs. /doktorantu semināri
Muzeju ekspozīciju un izstāžu dizains
Pilotprojekts: kuratoru studijas

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI.OBLIGĀTĀ DAĻA 

Kompozīcija
Mūsdienu stikla mākslas vēsture
Kompozīcija I

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI.IZVĒLES DAĻA

Projekti stikla glezniecībā
Projekti stikla skulptūrā
zīmēšana

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

Plenērs/jaunrade/vasaras studijas

MAGISTRA DARBS.OBLIGĀTĀ DAĻA

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀS IZVĒLES PRIEKŠMETU STUDIJU KURSI

Studentu darbi