Meklēt
Izvēlne

Produktu dizains

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā

Apraksts

PRODUKTU DIZAINS, BAKALAURA LĪMEŅA STUDIJAS

Studiju programma orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju. Studenti apgūst spēju radīt produktus, kas balstīti teorētiskā izpētē un ir konceptuāli pamatoti. Padziļināti tiek apgūtas dažādu materiālu tehnoloģijas un modelēšanas spējas, kā arī rasēšana, dizaina skicēšana, tēlotājģeometrija, tādā veidā radot produktu piedāvājumus, kas ir ne tikai idejiski, bet arī tehniski pārliecinoši.

PROCESA DIZAINS / PRODUKTU DIZAINS / DIZAINA PĒTNIECĪBA
MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJAS

Funkcionālā dizaina maģistrantūras studiju fokuss ir nemateriālais dizains, apgūstot pamatprincipus tādās dizaina nozārēs kā sociālais, komunikācijas, informācijas, pieredzes, pakalpojumu un spekulatīvais dizains. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI –

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI 

Kompozīcija
Maketēšanas tehnoloģijas
Vispārēja materiālu tehnoloģija
Materiāli un tehnoloģijas
Rasēšana
Tēlotājģeometrija
Ergonomika
Anatomija
Tektonika
Telpiskā modelēšana
Digitālā modelēšana
Datorprogrammu studijas
Grafikas dizaina pamati
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina profesijas virzieni | Portfolio
Dizaina pētniecības metodes
Prezentēšanas tehnika un metodes

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA 

Dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.

Studiju kursi

Nemateriālais dizains, maģistra līmeņa studijas

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas mākslas estētikas vēsture
Daiļrades uztveres psiholoģija
Ievads filosofiskajās refleksijās

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Mākslas studijas (zīmēšana, veidošana, gleznošana)
Laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.

DIZAINA STUDIJAS

Komunikācijas dizains
Pakalpojumu dizains
Sociālais dizains
Informācijas dizains
Pieredzes dizains
Spekulatīvais dizains
Grafikas dizaina pamati
Ekspozīciju dizains

DIZAINA TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Dizaina konteksts
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizains un valsts
Kritiskais dizains
Laikmetīgā vide un dizains

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS 

Radošās uzņēmejdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnika un metodes
Autortiesības

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ 

Dizaina prakse

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.
 

Studentu darbi