Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Keramika

Nodaļa

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Apraksts

Keramikas studiju mērķis ir nodrošināt studējošajiem vispusīgu izpratni par materiāliem, kādi mūsdienās tiek izmantoti keramikas apakšnozarē, kā arī attīstīt jaunrades un pētnieciskā darba prasmes.

Keramikas specializācijas obligātās izvēles studiju kursu saturā dominē kompozīcijas un materiālu apstrādes disciplīnas, kuru laikā tiek padziļināti apgūtas kā tradicionālās, tā arī eksperimentālās tehnoloģijas. Keramikas katedras rīcībā ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, ar kuru iespējams realizēt programmā paredzētos materiālu studiju projektus.

Keramikas specializācijas apmācības programmā ietilpst: kompozīcija dažādos keramikas materiālos, tās praktiskais realizējums, keramikas tehnoloģijas apgūšana un pielietošana radošajā darbā.
Studiju laikā ir iespēja apgūt dažādas keramikas virpošanas un formveides tehnikas.

Procesā tiek izmantoti visi keramikas materiāli - akmens masa, porcelāns, šamots, māls u.c., bet iemaņas darbam ar metālu, stiklu un koku studējošie var iegūt sadarbībā ar citām Akadēmijas katedrām.
Keramikas katedra kopā ar Latvijas Mākslinieku savienību un profesionāliem keramiķiem organizē regulārus mākslas simpozijus Rojā, Zvārtavā un citur, kuros kopā ar mācībspēkiem aktīvi piedalās arī studenti.
Studijas Keramikas apakšnozarē noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem, tehnologiem un atzītiem māksliniekiem tiek izkopts katra studenta individuālais rokraksts un jaunrades stils.

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Mākslas studijas (Zīm / Glezn / Veid)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Darbs materiālā
Datoru studijas
Keramikas tehnoloģija
Anatomija

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Porcelāna apgleznošana
Grafikas tehnikas
Mediju māksla
Fotogrāfija

STUDIJU PRIEKŠMETI BAKALAURA PROGRAMMĀ