Meklēt
Izvēlne

Keramika

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

LMA Keramikas specialitāte sniedz studentiem vispusīgu izpratni par mūsdienu keramikas materiāliem un palīdz attīstīt jaunrades un pētnieciskā darba prasmes.

Kompozīcijas un materiālu apstrādes kursos studenti padziļināti apgūst gan tradicionālās, gan eksperimentālās tehnoloģijas. Keramikas katedras rīcībā ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, ar kuru realizēt programmā paredzētos materiālu studiju projektus. Studenti apgūst dažādas keramikas virpošanas un citas formveides tehnikas.

Studiju procesā tiek izmantoti visi keramikas materiāli – akmens masa, porcelāns, šamots, māls u. c., bet sadarbībā ar citām LMA katedrām studenti var iegūt arī iemaņas darbam ar metālu, stiklu un koku.
Keramikas katedra kopā ar Latvijas Mākslinieku savienību un profesionāliem keramiķiem organizē regulārus mākslas simpozijus Rojā, Zvārtavā un citur, kuros kopā ar mācībspēkiem aktīvi piedalās arī studenti.
Studijas Keramikas specialitātē noslēdz meistardarbnīcu studijas, kur koleģiālā sadarbībā ar pieredzējušiem mācībspēkiem, tehnologiem un atzītiem māksliniekiem tiek izkopts katra studenta individuālais rokraksts un jaunrades stils.

Pasniedzēji un studenti regulāri rīko izstādes un iegūst apbalvojumus nozares konkursos:

  • absolventi Kristīne Nuķe-Panteļejeva un Kaspars Geiduks ieguvuši attiecīgi sudraba un bronzas godalgas (2018), bet pasniedzējs Dainis Pundurs – zelta godalgu (2016) Latvijas starptautiskās keramikas biennāles konkursa izstādē “Martinsona balva”, Nacionālajā kategorijā.

Specialitātes pasniedzēji un studenti sadarbojas ar partneriem Latvijā un ārzemēs – ar darbnīcu “Krasta keramika”, ar Kauņas, Viļņas un Tallinas mākslas augstskolām, kā arī ar Vroclavas Mākslas akadēmiju.

Pēdējo dažu gadu laikā LMA Keramikas specialitātes absolventi izveidojuši vairākas darbnīcas un studijas:

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana
Mākslas studijas (Zīm / Glezn / Veid)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Darbs materiālā
Datoru studijas
Keramikas tehnoloģija
Anatomija

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā
Jaunrade un Materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

IETEIKTIE BRĪVĀS IZVĒLES STUDIJU KURSI

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Porcelāna apgleznošana
Grafikas tehnikas
Mediju māksla
Fotogrāfija

STUDIJU PRIEKŠMETI BAKALAURA PROGRAMMĀ

Apraksts

Studijas Keramikas specialitātes maģistrantūrā balstās uz padziļinātu radošo procesu izpēti, keramisko vērtību, kvalitāšu un iespēju apzināšanu. Tā ir arī aktīva klātbūtne izstādēs, simpozijos un projektos, veidojot savu individuālo rokrakstu.

Specialitātes priekšmetos studējošie gūst ieskatu keramikas simbiozē ar arhitektūru un vidi. Figurālā kompozīcija iepazīstina ar formveides sarežģītību. Līdzās konkrētiem projektiem pastāv arī iespēja attīstīt savas prasmes izteikti konceptuālos un kontekstuālos uzdevumos. Izpratne par laikmetīgo keramiku tiek papildināta ar mūsdienīgu pieeju keramikas tehnoloģijai, 3D printēšanai, porcelāna apgleznošanai. Mākslas un materiālu studiju kursus papildina arī savstarpēji saistīti teorijas kursi, kas palīdz analizēt un izprast mākslas procesus dažādos kontekstos.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Vienlaikus darbā ir iekļauta arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai.

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
19.gadsimta kultūra
20.gadsimta kultūra
Daiļrades uztveres psiholoģija
Mākslas pedagoģija un metodika
Mākslas izglītības aktualitātes
Vizuālās kultūras semiotika
Māksla un pētniecība
Mūsdienu filozofijas problēmas
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Projektu vadība

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI

3D modelēšana
Porcelāna apgleznošana
Specialitātes studijas

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija I
Kompozīcija II
Darbs materiālā

HUMANITĀRIE IZVĒLES PRIEKŠMETI

Minimālisms
Konceptuālisms
Arhitektūras semantika
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Ieskats ideju vēsturē
Dizaina vēsture
Autortiesības
Ieskats laikmetīgās modes attīstībā
Ieskats pasaules tautu etnogrāfiskā tērpa evolūcijā
Vēsturiskie modes stili
Projektu vadība radošajās industrijas
Kritiskais dizains
Pilotprojekts: kuratora studijas

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

Plenērs/ jaunrade/vasaras studijas

MAGISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana
 

Studentu darbi