Meklēt
Izvēlne

Glezniecība

Visi foto

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vizuāli plastiskajā mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds vizuāli plastiskajā mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

Studijas LMA Glezniecības specialitātē piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kas aizsākas interesē par glezniecību. Pamata kursos studenti apgūst glezniecības prasmes un tehnikas, kā arī strādā ar kompozīcijas uzdevumiem, attīstot tēlaino domāšanu, vizuālo valodu un individuālo rokrakstu. Studenti var apgūt arī citus mākslas medijus – grafikas tradicionālās un digitālās tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju u. c.

Studenti var  plānot savu studiju procesu, katru semestri izvēloties, kuras no piedāvātajām lekcijām un nodarbībām apmeklēt.
Glezniecības katedra specialitātes studentiem piedāvā plašu kompozīcijas studiju klāstu – teorētiskās kompozīcijas lekcijas, kas tiek apvienotas ar izstāžu apmeklējumiem, praktiskās kompozīcijas nodarbības, kur studenti var izvēlēties gan tehniku, gan pasniedzēju. 

Viens no apmeklētākajiem ir kontekstuālās kompozīcijas kurss – tas organizēts moduļu veidā, un to vada vieslektori gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Semestrī tiek uzaicināti septiņi astoņi vieslektori, kas novada savu kursu vienas divu nedēļu garumā. Kontekstuālās kompozīcijas kursā studenti iepazīstas ar dažādiem mūsdienu māksliniekiem, viņu praksi, jaunu ideju izstrādi. Līdz šim kursu vadījuši Atis Jākobsons, Tobiass Kaspars (Tobias Kaspar), Ģirts Jankovskis, Žilvins Landzbergs (Žilvinas Landzbergas), Zane Ozola, Odilons Pens (Odilon Pain), Jānis Avotiņš, Kristi Kongi, Merike Estna, Agnese Krivade, Kristaps Ancāns.

Tehnoloģiju sadaļā piedāvājam ne tikai gleznotājiem veidotus kursus, bet iedrošinām studentus izmēģināt citu specialitāšu piedāvātos priekšmetus, kur apgūt citas tehnikas, lai lietotu tās savā individuālajā radošajā praksē.

Glezniecības studenti, sākot ar pirmo kursu, mācās arī domāt un runāt par mākslu. Studiju procesā tiek attīstīta studentu spriestspēja, kritiskā domāšana un diskusiju kultūra. 

Glezniecības specialitātes studenti regulāri piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī dodas studēt apmaiņas studiju sadarbības augstskolās.

Pēdējo gadu laikā specialitātes pasniedzēji sarīkojuši vairākas personālizstādes:

Aleksejs Naumovs: 
2018–2019 – “Nebeidzamā ainava” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un Valmieras muzeja izstāžu namā 
2017 – “Pasaules ainavas” Liepājas muzejā un “Pasaules pilsētas” Kuldīgas Mākslas namā

Andris Vītoliņš:
2019 – “Take a Deep Breath for a New Beginning” galerijā “Meno Niša” Viļņā
2018 – “Water” Nordic Salon “Nordic House” Fēru salās; “Stability” galerijā “Noorus” Tartu

Ieva Iltnere:
2018 – “Summa” galerijā “Māksla XO” Rīgā
2017 – “Implants” galerijā “Māksla XO” Rīgā

Irēna Lūse:
2017–2018 dalība Starptautiskā Akvareļglezniecības izstāde Bratislavā, akvareļu izstādē Marka Rotko centrā Daugavpilī un ASPAS IV Pasteļu biennālē Oviedo, Spānijā
2017 – “Humānā daba” galerijā “Bastejs” Rīgā

Ivars Heinrihsons:
2019 – "Haosa teorija" galerijā “Māksla XO” Rīgā
2018 – “Māksla no Latvijas. Ivars Heinrihsons” Antonio Pérez Fonda mūsdienu mākslas muzejā Kuenkā, Convento de Capuchinos izstāžu zālē Eskiviā un Museo El Posito Kampo de Kriptanā, Spānijā
2017 – “Kods” galerijā “Māksla XO” Rīgā

Kaspars Zariņš:
2019 – “Prieka gēns” galerijā “Daugava” Rīgā
2018 – “Domas šķērsgriezums” galerijā “Careva Contemporary” Rīgā
2017 –  “Paralēli” kopā ar Viju Zariņu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls” Rīgā

Kristaps Zariņš:
2020 – "Laiks. Telpa. Apziņa." galerijā “Māksla XO” Rīgā
2019 – “Plastmasas grieķi” Latvijas Zinātņu akadēmijas izstāžu zālē Rīgā
2018 – “Un atkal "Ziedošu jaunavu pavēnī"" galerijā “Meno Parkas” Kauņā
2017 – "Un atkal "Ziedošu jaunavu pavēnī"" Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē Rīgā
2017 – "Privāti" galerijā "Māksla XO" Rīgā

Kristīne Rubene:
2016 – “Es esmu” Kalnciema kvartāla galerijā Rīgā

Vija Zariņa:
2018 – “Uzgleznotā daba” galerijā “Daugava” Rīgā
2017 –  “Paralēli” kopā ar Kasparu Zariņu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls” Rīgā

Kontakti

Studiju kursi

Humanitāro priekšmetu bloks *

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

Vispārējo mākslas priekšmetu bloks *

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana
Tektonika

Apakšnozares speciālo priekšmetu bloks *

Kompozīcija
Glezniecības tehnoloģija
Anatomija

Vasaras studiju posms *

Zīmēšana
Gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

Bakalaura darbs *

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ieteiktie brīvās izvēles studiju kursi

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana
Datorstudijas

* Obligātā daļa
** Obligātās izvēles daļa

Apraksts

Studijas Glezniecības specialitātes maģistrantūrā piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kas aizsākas interesē par glezniecību. Studentiem ir iespēja pašiem plānot studiju procesu, katru semestri izvēloties sev interesējošus mākslas un teorijas lekciju kursus. Papildus glezniecības prasmju un tehniku izkopšanai tiek sniegta iespēja apgūt arī citus mākslas medijus – grafikas tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju u. tml.–, tādējādi rosinot katru studentu attīstīt savu unikālo vizuālās izteiksmes valodu.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar  teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju specialitātei un tematiskajai jomai.

Kontakti

Studiju kursi

Humanitāro priekšmetu bloks *

Rietumeiropas estētikas vēsture
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā
Mākslas pedagoģija un metodika
Mākslas izglītības aktualitātes
Māksla un pētniecība

Apakšnozares speciālo priekšmetu bloks *

Kompozīcija
Kontekstuālā kompozīcija
Gleznošana

Mākslas studiju priekšmeti**

Praktiskā gleznošanas tehnoloģija
Kompozīcija
Zīmēšanas kontekstuālā kompozīcija
Mūsdienu glezniecības stilistiskie aspekti
Mākslas mediji un  tehnikas

Humanitāro priekšmetu bloks**

Daiļrades uztveres psiholoģija
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21. gadsimtā
Naratoloģija
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
20.gs. vizuālās mākslas teorijas jautājumi
Projektu vadība
Kuratoru studijas
Feministiskā estētika
Kritiskais dizains
Laikmetīgās mākslas vēsture 20. un 21.gs.izstādēs
Minimālisms un konceptuālisms
Autortiesības
Māksla publiskā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.
Feminisma un maskulinitātes studijas

Maģistra darbs *

Maģistra darba izstrāde
Maģistra darba aizstāvēšana

* Obligātā daļa
** Obligātās izvēles daļa

Studentu darbi