Meklēt
Izvēlne

Glezniecība

Visi foto

Nodaļa

Vizuālās mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Katedra internetā

Noderīgi

ALUMNI stāsti: Kristaps Ancāns

Apraksts

Studijas LMA glezniecības apakšnozarē piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kura aizsākas interesē par glezniecību. Studējošie kursa pamatā apgūst glezniecības prasmes un tehnikas, kā arī strādā ar kompozīcijas uzdevumiem, attīstot savu tēlaino domāšanu, vizuālo valodu un individuālo radošo praksi. Vienlaikus programma sniedz iespēju apgūt citus mākslas medijus un tehnikas kā grafika, digitālā grafika, tēlniecība, fotogrāfija u.c.

Kursa ietvaros galvenais uzsvars tiek likts uz laikmetīgas domāšanas attīstību, nodrošinot mākslinieku ar prasmēm realizēt savas ieceres un veidot karjeru mākslas sfērā, sākot no ideju izstrādes un darba radīšanas līdz izstāžu organizēšanai.

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

Humanitāro priekšmetu bloks *

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

Vispārējo mākslas priekšmetu bloks *

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana
Tektonika

Apakšnozares speciālo priekšmetu bloks *

Kompozīcija
Glezniecības tehnoloģija
Anatomija

Vasaras studiju posms *

Zīmēšana
Gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

Bakalaura darbs *

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ieteiktie brīvās izvēles studiju kursi

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana
Datorstudijas

* Obligātā daļa
** Obligātās izvēles daļa

MAĢISTRA programma

Humanitāro priekšmetu bloks *

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

Vispārējo mākslas priekšmetu bloks *

Zīmēšana / Skicēšana
Gleznošana
Tektonika

Apakšnozares speciālo priekšmetu bloks *

Kompozīcija
Glezniecības tehnoloģija
Anatomija

Vasaras studiju posms *

Zīmēšana
Gleznošana
Jaunrade un Materiālu studijas

Bakalaura darbs *

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Ieteiktie brīvās izvēles studiju kursi

Filozofijas vēsture
Ikonogrāfija
Stilu teorija
Tuvo reģionu mākslas vēsture
Mediju māksla
Veidošana
Datorstudijas