Meklēt
Izvēlne

Interjera dizains

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds dizainā

Apraksts

Studenti apgūst interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipus, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju. Līdz ar to jaunie interjera dizaina speciālisti iegūst daudzveidīgu pieredzi un zināšanas tehnoloģijās, telpas funkcionālajos un emocionālajos aspektos.

PROCESA DIZAINS / PRODUKTU DIZAINS / DIZAINA PĒTNIECĪBA
MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJAS

Funkcionālā dizaina maģistrantūras studiju fokuss ir nemateriālais dizains, apgūstot pamatprincipus tādās dizaina nozārēs kā sociālais, komunikācijas, informācijas, pieredzes, pakalpojumu un spekulatīvais dizains. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana sevī ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti.

Kontakti

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI 

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Dizaina vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda
Civilā un vides aizsardzība

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI 

Zīmēšana
Gleznošana
Veidošana

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI 

Kompozīcija
Projektēšana
Maketēšanas tehnoloģijas
Materiāli un tehnoloģijas
Krāsu mācība
Grafikas dizaina pamati
Rasēšana
Tektonika
Tēlotājģeometrija
Telpiskā modelēšana
Ievads ekspozīciju dizainā
Dizaina instrumenti un metodes
Dizaina pētniecības metodes
Dizaina profesijas virzieni | Portfolio
Prezentēšanas tehnika un metodes

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA 

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.

Pasniedzēji

Studiju kursi

Nemateriālais dizains, maģistra līmeņa studijas

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas mākslas estētikas vēsture
Daiļrades uztveres psiholoģija
Ievads filosofiskajās refleksijās

MĀKSLA, MĀKSLAS TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Mākslas studijas (zīmēšana, veidošana, gleznošana)
Laikmetīgās mākslas vēsture
Māksla publiskajā telpā 20.gs.beigas, 21.gs.

DIZAINA STUDIJAS

Komunikācijas dizains
Pakalpojumu dizains
Sociālais dizains
Informācijas dizains
Pieredzes dizains
Spekulatīvais dizains
Grafikas dizaina pamati
Ekspozīciju dizains

DIZAINA TEORIJA UN PĒTNIECĪBA 

Dizaina konteksts
Dizains sabiedrībai un ilgtspējai
Dizains un valsts
Kritiskais dizains
Laikmetīgā vide un dizains

RADOŠO INDUSTRIJU UN DIZAINA MENEDŽMENTS 

Radošās uzņēmejdarbības laboratorija
Projektu vadība
Prezentēšanas tehnika un metodes
Autortiesības

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ 

Dizaina prakse

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba praktiskā izstrāde
Maģistra darba pētniecība
Maģistra darba aizstāvēšana

BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

dažādi studiju kursi, kas pieejami LMA un sadarbības augstkolās – LKA un LMA.
 

Studentu darbi