Meklēt
Izvēlne

Bankas rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija


Adrese: Kalpaka bulvāris 13
, Rīga, LV-1050, Latvija
PVN reģ. nr. 90000029965
CITADELE PARXLV22
LV78PARX0002240530003 – LMA pašu ieņēmumu konts 
LV87PARX0002240533333 – ziedojumu konts
Valsts Kase TRELLV22
LV09TRELK9220054000000 – VKKF projektu konts 


Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu – kollona KK Cenrādī, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis saskaņā ar LMA Cenrādi.