Meklēt
Izvēlne

Bankas rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija


Adrese: Kalpaka bulvāris 13
, Rīga, LV-1050, Latvija
PVN reģ. nr. 90000029965
Valsts Kase TRELLV22
LV62TREL9220051000000 – LMA pašu ieņēmumu konts 
LV12TREL9220514011000 – ziedojumu konts
LV09TRELK9220054000000 – VKKF projektu konts 


Pārskaitot studiju maksu, izmantojot Internetbanku vai aizpildot skaidras naudas kvīti bankā, maksājuma mērķī jānorāda:
ieņēmumu ekonomiskās klasifikācijas kodu – kollona KK Cenrādī, studējošā vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis saskaņā ar LMA Cenrādi.