Laipni lūgti jaunajā mājaslapā! Kamēr vēl informācija tiek pilnveidota, ir pieejama iepriekšējā mājaslapa šeit.

Meklēt
Izvēlne

Scenogrāfija

Nodaļa

Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa

Studiju ilgums

Pilna laika klātiene BA - 4 gadi / MA - 2 gadi

Apraksts

 Scenogrāfijas apakšnozare sagatavo māksliniekus, kas nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem  teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Mērķis - iemācīt studentiem vizualizēt ideju, kas balstīta dramaturģiskā tekstā, scenārijā un/vai kopīgi ar izrādes vai pasākuma režisoru veidotā koncepcijā. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā  valodā lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus.  Scenogrāfijas studenti mācās ar dažādām jaunrades metodēm objektīvo telpu padarīt par subjektīvi uztveramu mākslas darbu. Studiju gaitā  tiek apgūti teātra skatuves vizuālo risinājumu pamatprincipi –  telpiskās un plaknes kompozīcijas mijiedarbība. Tiek  meklēti paņēmieni, kuri palīdz poetizēt attiecības starp cilvēku un telpu, rakstīto vārdu , priekšmetu, krāsu, gaismu, materiālu, faktūru.Dažādi kombinējot šos elementus, poetizējot to attiecības, tiek sasniegts galvenais scenogrāfijas mērķis – teātra telpas mākslinieciskais tēls. 

Kontakti

Studentu darbi

Mācību priekšmeti

BAKALAURA programma

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Mākslas studijas (Zīm./Glezn./Veido.)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Maketēšana
Skatuves glezniecība
Režijas pamati
Kostīmu mācība
Tektonika
Datormācība
Skatuves tehnoloģija

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā -zīmēšana
Mākslas studijas plenērā -gleznošana
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana