Meklēt
Izvēlne

Scenogrāfija

Studiju ilgums

Bakalaura programma 4 gadi / Maģistra programma 2 gadi / Pilna laika klātiene

Iegūstamais grāds

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā / Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā

Plašāk par specialitāti

Apraksts

Scenogrāfijas specialitāte sagatavo māksliniekus, kas nodarbojas ar telpas mākslinieciskā tēla risinājumiem teātra, operas, baleta un citām izrādēm. Studiju mērķis – iemācīt vizualizēt ideju, kas balstīta dramaturģiskā tekstā, scenārijā un/vai kopīgi ar izrādes vai pasākuma režisoru veidotā koncepcijā. Scenogrāfa uzdevums – izrādes tēmu paust skatuviskā valodā, lietojot vizuālās mākslas pamatlīdzekļus. 

Scenogrāfijas studenti mācās ar dažādām jaunrades metodēm objektīvo telpu padarīt par subjektīvi uztveramu mākslas darbu; apgūst teātra skatuves vizuālo risinājumu pamatprincipus – telpiskās un plaknes kompozīcijas mijiedarbību. Studiju procesā tiek meklēti paņēmieni, kas palīdz poetizēt attiecības starp cilvēku un telpu, rakstīto vārdu, priekšmetu, krāsu, gaismu, materiālu, faktūru. Dažādi kombinējot šos elementus, poetizējot to attiecības, tiek sasniegts galvenais scenogrāfijas mērķis – teātra telpas mākslinieciskais tēls.

Galvenais specialitātes priekšmets ir kompozīcija jeb teātra izrādes telpveide, bet papildus studenti apgūst arī teātra kostīmu, skatuves glezniecību, videoprojekciju kā scenogrāfijā integrētu izteiksmes līdzekli, mākslas objekta formas tektoniku, kā arī telpisku mēroga maketēšanu. Kursā “Režijas pamati” studenti iepazīstas ar dažādām teātra un režijas skolām, apgūst lugu u. c. žanru literāro darbu lasīšanas un analīzes tehnoloģiju un metodes, kas ir svarīgs scenogrāfa profesionalitātes nosacījums. Formas, krāsas un telpas izjūtu dziļākai attīstīšanai studenti apgūst plaknes un telpas organizācijas principus, mācoties zīmēšanu un gleznošanu.

Pirmajā kursā studenti risina daudzus neliela apjoma uzdevumus, piemēram, kā teātra, scenogrāfijas valodā pārtulkot tādus jēdzienus kā “jūra”, “kalns”, “mežs”, “vilciens”, “lidojums” utt. Vēlāk studiju gaitā nākamie scenogrāfi strādā pie noteiktu lugu telpas risinājumiem – analizē dramaturģijas materiālu, veido mēroga maketus, scenogrāfijas metus, materiālu, kostīmu, izrāžu plakātu skices, izmantojot datortehnoloģijas, apgūst videoprojekcijas.
 
Jau studiju laikā studenti sāk sadarboties ar teātriem. Stabila sadarbība izveidojusies ar topošajiem teātra profesionāļiem no Latvijas Kultūras akadēmijas, “Dirty deal teatro” un citām neatkarīgām institūcijām un autoriem, kā arī ar profesionālajiem Latvijas teātriem. 

Katedras docētāji ir pazīstami nozares speciālisti, kuri aktīvi darbojas gan Latvijas, gan ārzemju teātros: Monika Pormale, Reinis Suhanovs, Viktors Jansons, Kristians Brekte, Ineta Sipunova, Aigars Bikše, Kristīne Jurjāne, Arturs Arnis.

Ilggadējā scenogrāfijas nodaļas vadītāja Andra Freiberga vadībā LMA pārstāvji regulāri piedalās Prāgas Scenogrāfijas kvadriennālē – lielākajā starptautiskajā scenogrāfijas izstādē, kas kopš 1976. gada pulcē teātra profesionāļus un mākslas studentus no visas pasaules. 

LMA Scenogrāfijas specialitātes panākumi Prāgas kvadriennālē kopš 2007. gada:

2007 – Zelta medaļa par labāko studentu ekspozīciju un Zelta medaļa daudzsološākajam scenogrāfijas studentam Reinim Suhanovam. 
Ekspozīcijas tēma – Mihaila Bulgakova “Meistars un Margarita”.

2011 – Zelta medaļa par labāko studentu ekspozīciju.
Ekspozīcijas tēma – “Šekspīrs + Čehovs + Bekets + Blaumanis”.

2015 – Zelta medaļa daudzsološākajam scenogrāfijas studentam tika piešķirta katram Latvijas studentu ekspozīcijas “Sākums” dalībniekam.

LMA Scenogrāfijas specialitātes studentu un pasniedzēju dalība Prāgas kvadriennālei 2019. gadā. Izstādes devīze – “Young and Wagner”, scenogrāfisko ideju pamatmateriāls – Riharda Vāgnera personība un viņa opera “Klīstošais holandietis”. 

2020 – Gada scenogrāfs: Reinis Suhanovs  par izrādēm “Šekspīrs”, Liepājas teātris, “Margarēta”, Latvijas Nacionālais teātris. (“Spēlmaņu nakts” 2019./ 2020. gada sezona )

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumu mākslas vēsture
Latvijas mākslas vēsture
Kultūras vēsture
Psiholoģija
Svešvaloda

VISPĀRĒJIE MĀKSLAS PRIEKŠMETI

Zīmēšana
Gleznošana
Mākslas studijas (Zīm./Glezn./Veido.)

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Maketēšana
Skatuves glezniecība
Režijas pamati
Kostīmu mācība
Tektonika
Datormācība
Skatuves tehnoloģija

VASARAS STUDIJAS

Mākslas studijas plenērā -zīmēšana
Mākslas studijas plenērā -gleznošana
Jaunrade un materiālu studijas

BAKALAURA DARBS

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

Apraksts

Scenogrāfijas specialitātes maģistrantūrā studējošie pasniedzēju vadībā, kā arī balstoties uz savām bakalaura studijās iegūtajām zināšanām un prasmēm, turpina pilnveidot mūsdienu scenogrāfijas veidošanas principus. Scenogrāfijas studijās studenti iemācās definēt personiski būtiskāko virzienu, kas potenciāli papildinās kopējo scenogrāfijas ainu. Scenogrāfijas maģistrantūras studijām ir visas iespējas kļūt par izpētes laboratoriju, kurā veiktie radošie pētījumi veidos pamatu nākotnes teātra telpas aprisēm. Praktiskie kursi norit paralēli ar teorijas sadaļu, kas pilnveido studējošā zināšanu bāzi par mūsdienu kultūras un mākslas aktualitātēm, kā arī sniedz nepieciešamo atbalstu maģistra darba izstrādē. Cits svarīgs studiju virziens ir saglabāt un nosargāt tradīciju, kura Latvijas scenogrāfijas skolu ir padarījusi par vērā ņemamu vērtību arī starptautiskā teātra arēnā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs scenogrāfijas jomā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.

Studiju kursi

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI

Rietumeiropas estētikas vēsture
Mākslas pedagoģija un metodika
Māksla un pētniecība
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā

HUMANITĀRIE PRIEKŠMETI. BRĪVĀ IZVĒLES DAĻA

Minimālisms& Konceptuālisms
Laikmetīgās mākslas vēsture 20. un 21.gs.izstādēs
Kultūra un politika: māksla un teorija 20.–21. gadsimtā
Projektu vadība
Daiļrades uztveres psiholoģija
Radošās uzņēmējdarbības laboratorija
Autortiesības
Kritiskais dizains

APAKŠNOZARES SPECIĀLIE PRIEKŠMETI

Kompozīcija
Režija
Kompozīcija specialitātē

MĀKSLAS STUDIJU PRIEKŠMETI

Specialitātes studijas (skatuves tehnologija, 3D vizualizācija,kostīmu mācība, skatuves glezniecība, datormācība, tektonika, maketēšana)
Zīmēšana
Gleznošana

INDIVIDUĀLĀS STUDIJAS NOZARĒ

Plenērs / jaunrade / vasaras studijas / specialitāte

MAĢISTRA DARBS

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Studentu darbi