Meklēt
Izvēlne

LMA Laikmetīgās mākslas, Dizaina un Arhitektūras institūts

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts (LMDA) dibināts 2021. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA), lai nodrošinātu akadēmijas kā zinātniskās institūcijas stratēģisko mērķu un darbības rezultātu sasniegšanu pētniecībā humanitāro un mākslas zinātņu nozarē.

Institūta galvenā darbība saistīta ar lietišķo un fundamentālo pētījumu izstrādi Latvijas un plašākā starptautiskā kontekstā laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras jomās. LMDA ir nozīmīga loma zināšanu un ideju apmaiņas nodrošināšanai lokālā un globālā mērogā, veidojot sadarbības partneru tīklu, aktīvi piedaloties studiju procesā, izglītojot un iesaistot akadēmijas studentus zinātniskajā darbībā un institūta aktivitātēs.

Institūta zinātniski pētnieciskās grupas galvenā darba vieta ir LMA. Sadarbībā ar citām institūcijām un organizācijām Eiropā tiek veidots pamats laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras pētniecības infrastruktūras turpmākai attīstībai un konkurētspējas veicināšanai plašākā mērogā.

Galvenie institūta darbības uzdevumi:

  • Attīstīt, organizēt un koordinēt zinātniski pētniecisko darbību LMDA – apzināt un interpretēt laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras parādības, veidojot starpdisciplināru vidi kultūras, ekonomikas, sabiedrības un tehnoloģiju industriju zināšanu sinerģijai.
  • Veicināt sabiedrības identitātes un piederības veidošanos, pētot un īstenojot laikmetīgas un kvalitatīvas telpiskās vides veidošanas procesus.
  • Veidot jaunas starptautiskas zinātniskās pētniecības sadarbības formas, lai veicinātu reģionam raksturīgo laikmetīgās mākslas un dizaina arhitektūras procesu starptautisko integrēšanu.
  • Sekmēt eksperimentālu un radošu pieeju jaunu teoriju attīstīšanā un tehnoloģiju apguvē.
  • Pilnveidot mūsdienu mākslas, dizaina un arhitektūras teorētisko domu, kā arī attīstīt inovatīvu metodoloģisku pieeju LMA prioritāro pētījumu tematu izpētē.
  • Publicēt pētījumu rezultātus vietējos un starptautiskos zinātniskajos izdevumos.
  • Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga konferencēs, semināros, diskusijās un citos pētījumu rezultātu izplatīšanas un sabiedrības izglītošanas pasākumos un aktivitātēs.

Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūta (LMDA) mājaslapa šeit.

Kontakti