Meklēt
Izvēlne

Māra Traumane

LMDA pētniece

Māra Traumane ir mākslas vēsturniece un kuratore, kuras pētniecības centrā ir Austrumeiropas pēckara posma mākslas norises. Šobrīd viņa strādā pie doktora disertācijas, kas veltīta grupas “Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca” (1982-1989) darbībai. No 2014. līdz 2017. gadam darbojusies kā zinātniskā līdzstrādniece Cīrihes universitātes Slāvistikas seminārā, projektā “Literatur und Kunst vor Gericht: Fokus Osteuropa” (Literatūras un mākslas tiesu prāvas: fokusā Austrumeiropa). Viņa ir anotoloģijas  “Kunst vor Gericht. Ästhetische Debatten im Gerichtssaal” (Berlīne: Matthes&Seitz, 2018) sastādītāja un līdzredaktore. Māras Traumanes pētnieciskie raksti, kas veltīti starpdisciplinārās mākslas un performances vēsturei, mākslinieču darbības izvērtējumam no feminisma skatupunkta un Sociālistikā reālisma mākslas parādībām Latvijā ir publicēti vairākos starptautiskos rakstu krājumos, kā arī žurnālā ARTMargins.  

M. +371 26787286