Meklēt
Izvēlne

Barbara Ābele

Profesore

Vārds dizains un darbības vārds dizainēt nav attiecināmi tikai uz tradicionālajām un radošajām industrijām, bet arī uz sociāliem, ekoloģiskiem un citiem dzīves kvalitāti jeb labbūtību veidojošiem procesiem. Manu ziņkāri šobrīd saista tieši šīs nemateriālās dizaina izpausmes ar vēl neizmantotām iespējām – vīzijām, konceptiem, scenārijiem, iesaisti...

PASNIEDZ;

MA: konceptuālais un sociālais dizains