Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Deniss Hanovs

Profesors

Pasniedz:

BA
Kultūras vēsture II. No Renesanses līdz Holokaustam

MA
Citāda māksla: nācija, dzimte un mākslas politika
Globalizācijas procesi un mākslas diskursi