Meklēt
Izvēlne

Ph.D. Agita Gritāne

Prorektore zinātniskajā darbā, doktora studiju programmas vadītāja

Agita Gritāne (Ph.D., Mg.iur) ir doktora grāda pretendente, viņas pētniecības un interešu jomā ir Latvijas mākslas vide 20.gs. pirmajā pusē, sociālo un vēsturisko notikumu kontekstā. Publicējusi grāmatu par mākslinieku, pedagogu un dievturi Jēkabu Bīni, kā arī bijusi mākslinieka Jēkaba Bīnes 125. gadu jubilejas izstādes kuratore un rīkotāja Kuldīgā. Ir autore vairākiem  pētījumiem un publikācijām starptautiskos un nacionālos izdevumos, regulāri piedalās starptautiskās konferencēs. Strādājusi par juristi finanšu un ES fondu apguves jomās.
Šobrīd vada Mākslas un izstāžu menedžmenta lekcijas, kā arī Rietumu mākslas vēstures lekcijas Latvijas Mākslas akadēmijā un Liepājas Universitātē. Ir Valsts pētījuma programmas “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” dalībniece. Latvijas Mākslas akadēmijā strādā kopš 2015. gada.

Pasniedz:

BA
Mākslas un izstāžu menedžments
Rietumu mākslas vēsture
LMA Sestdienas skolas vadītāja

M. +371 25647787