Meklēt
Izvēlne

Agita Gritāne

Doktorantūras programmas studiju vadītāja, Mag.art., Mag.iur.

Agitas Gritānes (Mag.art., Mag.iur), pētniecības un interešu jomā ir Latvijas mākslas vide 20. gs. pirmajā pusē, politisko, sociālo un vēsturisko notikumu kontekstā. Šobrīd izstrādā monogrāfisku pētījumu par mākslinieku, pedagogu un dievturi Jēkabu Bīni. Ar referātiem piedalījusies konferencēs Latvijā, Lietuvā, Francijā, Austrijā, Spānijā, Vācijā. Vairāku publikāciju autore. Strādājusi par juristi finanšu un ES fondu apguves jomās. Vada Mākslas un izstāžu menedžmenta lekcijas Mākslas zinātnes un teorijas bakalaura programmas 4. kursa studentiem. Lekcijās teorētiskais materiāls tiek apvienots ar jomas profesionāļu praktisko pieredzi, lai pēc kursa apguves studenti, ar pēc iespējas plašākām zināšanas, varētu uzsākt savu profesionālo un praktisko karjeru gan kā darba devēji, gan darba ņēmēji. Pasniedz Rietumu mākslas vēstures lekcijas Akadēmijas Sagatavošanas kursu klausītājiem.

Pasniedz:

BA
Mākslas un izstāžu menedžments

M. +371 25647787