Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Andris Teikmanis

Profesionālās doktora studiju programmas direktors, profesors

"Par savas darbības galveno mērķi uzskatu nepieciešamību nostiprināt mākslinieciskās jaunrades un zinātniskās pētniecības vienotību, aktualizējot jaunrades, pētniecības un vērtēšanas procesu saistīto nozīmi mākslās, dizainā un vizuālajā kultūrā."

Pasniedz:

BA
Latvijas mākslas vēsture (20. gadsimta 40.–90. gadi)

MA
Vizuālās mākslas semiotika
Māksla un pētniecība

T. +371 29995098