Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Kristiāna Ābele

LMA Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece, vieslektore

No 2022. gada LMA Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece. Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” (sast. und zin. red. Eduards Kļaviņš) redaktore un līdzautore. Zinātnisko interešu lokā – Latvijas māksla (glezniecība, grafika) un mākslas dzīve 19. gs. un 20. gs. sākumā Baltijas un pārējās Eiropas kopainā, mākslas vēstures historiogrāfija, grāmatniecības vēsture, 19.–20. gs. Baltijas vācu kultūras mantojums. Darbi: monogrāfijas “Pēteris Krastiņš” (2006) un “Johans Valters” (2009; īsvariants sērijā “Latvijas mākslas klasika” – 2014); daļas par mākslas dzīvi “Latvijas mākslas vēstures” IV sējumā “Neoromantiskā modernisma periods. 1890–1915” (2014) un III sējuma II grāmatā “Historisma un reālisma periods. 1840–1890” (iznāks 2019. gada sākumā); sastādīti rakstu krājumi “Latvijas māksla tuvplānos” (2003), “Personība mākslas procesos” (2012) un žurnāla “Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architekture” (Tallina) speciālizdevums “Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects” (2018, 27. sēj., Nr. 1–3); vairāk nekā 40 zinātnisku rakstu Latvijas un ārzemju izdevumos. Lekciju kursos “Mākslas zinātnes vēsture” un “Zinātnisko tekstu analīze” cenšas dalīties historiogrāfiskā zinātkārē un zināšanās par nozares grāmatniecību.

Pasniedz:

BA
Mākslas zinātnes vēsture

MA
Analītiskā rakstīšana / zinātnisko tekstu analīze