Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Kristiāna Ābele

LMA Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece, vieslektore

LMA Mākslas vēstures institūta direktore (kopš 2022. gada), vadošā pētniece, Promocijas padomes priekšsēdētāja (kopš 2022. gada). Latvijas Zinātņu akadēmijas locekle. Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” (sast. und zin. red. Eduards Kļaviņš) redaktore un līdzautore. Zinātnisko interešu lokā – Latvijas māksla (glezniecība, grafika) un mākslas dzīve 19. gs. un 20. gs. sākumā Baltijas un pārējās Eiropas kopainā, mākslas vēstures historiogrāfija, grāmatniecības vēsture, 19.–20. gs. Baltijas vācu kultūras mantojums. Darbi: monogrāfijas “Pēteris Krastiņš” (2006), “Johans Valters” (2009; īsvariants sērijā “Latvijas mākslas klasika” – 2014), “Voldemārs Zeltiņš” (2021) un “Ainava ar gleznotāju” (kopā ar Laimas Slavas sastādīto albumu grāmatā “Purvītis”, 2022); “Latvijas mākslas vēstures” daļas par mākslas dzīvi no 1890. līdz 1915. gadam (IV sēj., 2014) un no 1840. līdz 1890. gadam (III sēj., II grām., 2019); sastādīti rakstu krājumi “Latvijas māksla tuvplānos” (2003), “Personība mākslas procesos” (2012) un žurnāla “Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architekture” (Tallina) speciālizdevums “Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects” (2018, 27. sēj., Nr. 1–3); ap 50 zinātnisku rakstu Latvijas un ārzemju izdevumos. Lekciju kursos “Mākslas zinātnes vēsture” un “Zinātnisko tekstu analīze” cenšas dalīties historiogrāfiskā zinātkārē un zināšanās par nozares grāmatniecību.

Pasniedz:
BA
Mākslas zinātnes vēsture
MA
Analītiskā rakstīšana / zinātnisko tekstu analīze