Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Daina Lāce

Vieslektore, LMA MVI vadošā pētniece

Amats: vadošā pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)
MVI darbiniece kopš 1999. gada. / Daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” līdzautore, administratore un bibliogrāfe. / Lektore (“Historisms Latvijā un pasaulē”) un zinātnisko darbu vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā. / Latvijas Mākslas akadēmijas Zinātniskās padomes un Promocijas padomes sekretāre.
Zinātniskās intereses: 19. gadsimta arhitektūra Latvijā.
Izglītība: Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola (1986–1990), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Kristāmiekārtas Latvijas baznīcās”, 1996; maģistra darbs “Johana Daniela Felsko neogotisko baznīcu arhitektūra”, 1999; disertācija “Rīgas pilsētas arhitekts un rātes būvmeistars Johans Daniels Felsko (1813–1902)”, 2010).

NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS

Grāmatas un to daļas
Arhitektūra. 1840–1890 // Latvijas mākslas vēsture. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2019. – 3. sēj.: 1780–1890 / Sast. Eduards Kļaviņš. – 2. grām. – 176.–289. lpp.