Meklēt
Izvēlne

Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

Doktora studiju programmas direktors, profesors

Ojārs Spārītis ir mākslas vēsturnieks, LMA doktora programmas vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.

Studējis filoloģiju Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974–1979) un mākslas zinātni un teoriju Latvijas Mākslas akadēmijā (1981–1987). Ieguvis mākslas doktora grādu (1997) un habilitētā mākslas doktora grādu (1998). Zinātniskās intereses: Latvijas un Eiropas renesanses kultūras aspekti arhitektūrā un mākslā, sakrālā māksla, kultūras mantojuma aizsardzība un saglabāšana. Kopš 1998. gada vadījis dažādu Latvijas sakrālās mākslas un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu, piedalījies Latvijas muižu restaurācijā. 1997. gadā kļuvis par Rīgas Melngalvju nama atjaunošanas darbu vadītāju.

Ojārs Spārītis ir augsti kvalificēts, starptautiski atzīts speciālists, daudzu Latvijas un ārzemju projektu dalībnieks, tostarp valsts pētījumu programmas "Letonika" vadītājs (2013–2017). Kā viesprofesors vizitējis ārvalstu universitātēs (Ķīle, Iveskile, Glazgova, Tībingene, Florence, Bergene, Taipeja). Publicējis vairāk nekā 20 monogrāfijas, vairāk nekā 300 rakstus Latvijā un ārvalstīs par kultūras mantojuma izpēti, teoriju un aizsardzību, kā arī par mākslas vēstures un teorijas jautājumiem un jautājumiem par Latvijas un Eiropas kultūras sakariem, periodizāciju, atribūciju, renesanses mākslas ikonogrāfiju un emblemātiku, tūrisma menedžmentu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Kopš 1989. gada piedalījies vairāk nekā 70 starptautiskās konferencēs.

Latvijas Valsts prezidenta pilnvarotais pārstāvis UNESCO Latvijas Nacionālajā komitejā, Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs, Dantes Aligjeri biedrības Latvijā viceprezidents, ICOMOS biedrs, VKPAI Ekspertu padomes dalībnieks, Rīgas Domes Pieminekļu padomes priekšsēdētājs. Saņēmis vairākas ievērojamas atzinības, piemēram, M.C.A. Boeckler-Stiftung „Mare Balticum" (Vācija) medaļu (2001), Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka krustu (2001), Itālijas ordeņa "Al Merito Republica Italiana" komandiera krustu (2004), Orānijas-Nasavas ordeņa (Holande) bruņinieka krustu (2006), Leopolda II ordeņa (Beļģija) virsnieka krustu (2007), Baltās Rozes ordeņa (Somija) bruņinieka krustu (2009).

Pasniedz:

BA
Stilu teorija
Latvijas mākslas vēsture (no 12. gs. līdz 19. gs. beigām)
Lietišķās mākslas vēsture

M. +371 29118230