Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Elita Grosmane

Vieslektore, LMA MVI vadošā pētniece

Vadošā pētniece LMA Mākslas vēstures institūtā. Zinātniskais grāds: Dr. art., tēma “Ventspils kokgriezēju darbnīca 17. gs. 2. pusē un 18. gs. sākumā”, 1983. Direktore MVI (2002–2012/5) / Žurnāla “Mākslas Vēsture un Teorija” galvenā redaktore. / LMA Mākslas zinātnes nodaļas bakalaura programmas un maģistrantūras lektore (“Ikonogrāfija”, “Viduslaiku māksla un arhitektūra Latvijā”). Grāmatas: Ventspils koktēlnieki. – Rīga: Zinātne, 1981; Kurzemes baroka tēlniecība: 1660–1740. – Rīga: Jumava, 2002; Rīgas Doms gadsimtu gaitā / Rīga Cathedral Through Centuries. – Rīga: Jumava, 2017. CD: Jelgava: Arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2007., 2008; Rīgas Doms: Arhitektūras un mākslas vērtības.– Rīga: 2014. Sastādītie izdevumi: Ornaments Latvijā: Materiāli mākslas vēsturei.– Rīga: Zinātne, 1994; Romantisms un neoromantisms Latvijas mākslā. – Rīga: AGB, 1998; Senā Jelgava.– Rīga: Neputns, 2010. Sīkāka informācija pieejama www.lma-mvi.lv

Pasniedz:

BA
Ikonogrāfija

MA
Viduslaiku arhitektūra un māksla Baltijā