Meklēt
Izvēlne

Laine Kristberga

Vieslektore, LU pētniece, Mg. philol., Mg. art.

Zinātnisku publikāciju autore, pasniedzēja vairākās Latvijas augstskolās. Pētniece LU Filozofijas un socioloģijas institūtā. Vada starptautisku pētnieku grupu Ziemeļvalstu Vasaras universitātē (Nordic Summer University).

Pasniedz:

MA
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā, modulis Performances, hepeninigi, akcijas, nemākslas formas