Meklēt
Izvēlne

Helēna Demakova

Docente

Pasniedz:

BA
Ievads pasaules laikmetīgās mākslas vēsturē
Laikmetīgā māksla
Latvijas netradicionālo mākslas formu vēsture

MA
20. un 21. gadsimta izstāžu vēsture
Latvijas laikmetīgās mākslas vēsture
Mākslas formu vēsture
Pasaules laikmetīgās mākslas vēsture un identitātes jautājumi tajā