Meklēt
Izvēlne

Ieva Kolmane

Vieslektore, Mg. phil.

Pasniedz:

MA
Paralēlās norises 20.–21. gadsimta mākslā un kultūrā, modulis Literatūra