Meklēt
Izvēlne

Sniedze Kāle

LMA MVI pētniece

Amats: pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes maģistre (Mg. art.)
MVI darbiniece: kopš 2021. gada.
Zinātniskās intereses: 20. un 21. gs. māksla.
Citas darba jomas: mūsdienu mākslas kritika, kuratora darbs.
Izglītība: Rīgas 45. vidusskola (1992–2004), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (bakalaura darbs “Sociālistiskā reālisma glezniecības ikonogrāfija Latvijā”, 2008; maģistra darbs “Latvijas sociālistiskā reālisma glezniecības ikonogrāfija kanonisko paraugu un analoģiju kontekstā”, 2010).
Kopš 2011 – studijas Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūrā. Disertācijas tēma: “Latviešu mākslinieki Padomju Krievijā (1917–1938)”, zin. vad. Eduards Kļaviņš.