Meklēt
Izvēlne

Laura Ozola

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Laura ir absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmas Glezniecības apakšnozarē, Ivara Heinrihsona meistarklasē. Paralēli studijām LMA Laura studējusi tiesību zinātni Tālava Jundža Juridiskajā koledžā un Latvijas Policijas akadēmijā, iegūstot profesionālo bakalaura grādu publiskajās tiesībās un jurista kvalifikāciju.

Darbu LMA Laura uzsākusi 2008. gadā kā LMA projektu un attīstības daļas vadītāja. Viņa vadījusi un piedalījusies gan ES struktūrfondu, gan dažādu citu ES programmu un lokālas nozīmes projektu īstenošanā. Kopš 2018. gada Laura ir sabiedrisko attiecību vadītāja LMA.

Paralēli darbam akadēmijā Laura īsteno arī radošo darbību - glezno popārta stila plakātiskas gleznas. Pēta un interesējas par vizuālās izteiksmes valodu mākslā. Nozīmīgākās personālizstādes: galerijā "Māksla XO" 2007. gadā un 2012. gadā "Mūkusalas Mākslas salonā" (tagadējā Zuzeum). Laura piedalījusies arī grupas izstādēs Latvijā un citur pasaulē.

T. +371 29995067