Meklēt
Izvēlne

Dr. art. Vija Strupule

Pētniece

Amats: pētniece
Zinātniskais grāds: mākslas zinātnes doktore (Dr. art.)
MVI darbiniece kopš 2022. gada. / SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciāliste, mākslas vēsturniece kopš 1996. gada. / Sertificēta restauratore vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē.
Zinātniskās intereses: interjeru polihromija un gleznojumi Latvijā (13.–20. gs.), Latvijas vēsturiskās apbūves arhitektoniskā izpēte.
Izglītība: Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskola (1974–1978), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (diplomdarbs “Mazo formu tēlniecība Latvijā”, 1984), Tautas universitātes Arhitektūras pieminekļu aizsardzības, restaurācijas un izmantošanas fakultāte (1984–1986), Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļa (maģistra darbs “Interjera glezniecība Rīgas pilsoņu namos. 16.–18. gs.”, 2003; disertācija “Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts – 18. gadsimta 3. ceturksnis”, 2016).