Meklēt
Izvēlne

Iepirkumu arhīvs

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/10

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Latvijas Mākslas vēstures 3. sējumam
CPV kods:– 22110000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 16.01.2019
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 3.septembrim, plkst. 12.00.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/9

Iepirkums pārtraukts 21.08.2018. tehniskās specifikācijas kļūdas dēļ, norādīts nepareizs grāmatas formāts un nepieciešams cits papīrs.
Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Latvijas Mākslas vēstures 3. sējumam
CPV kods:– 22110000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 16.01.2019
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050
līdz 2018. gada 28.augustam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/8 (06/07/2018 14:14)

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods:– 30123000-7; 48190000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Iepirkums dalīts 2 daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām. Nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN.  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 23.08.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 18. jūlijam, plkst. 12.00.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/7

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 18. jūnijam, plkst. 12.00.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/6

Iepirkums pārtraukts finanšu piedāvājuma  formas kļūdas dēļ.
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 15. jūnijam, plkst. 12.00.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/5

Iepirkuma nosaukums: Parketa ieklāšanas darbi
CPV kods: 45432114-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 27.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 9.maijam, plkst. 12.00.
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/4

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 12. aprīlim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id.nr.LMA2018/3

Iepirkuma nosaukums: "Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) mācību telpas  remonts"

Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski viss izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 1.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 26.marts, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/2

Iepirkums pārtraukts 16.03.2018. Iepirkums pārtraukšanas iemesls - nolikuma nepilnību dēļ.
Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas, O.Kalpaka bulvārī 13,Rīgā , pagalma puses fasādes un aulas sienas fragmenta no pagalma puses atjaunošana un restaurācija
CPV kods: 45262000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu, saimnieciski viss izdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā šādu vērtēšanas kritēriju – piedāvājumu ar  zemāko cenu bez PVN  
Paredzamā līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 20.06.2018
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 13.marts, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2018/1

Iepirkums pārtraukts 23.02.2018. Iepirkums pārtraukšanas iemesls - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ (nebija norādīts sponsorēto lokšņu izmērs un daudzums)
Iepirkuma nosaukums: Katalogs “Latvijas Mākslas akadēmijas projekts "CILME / audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē" “
CPV kods: 22100000-1; 22461000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 12.03.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2018. gada 16. februāris, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/10

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā ,būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
CPV kods: 71242000-6   ; 71248000-8 
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš : 7 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 29.decembris, plkst. 10.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/9 [19.10.2017. 15:30]

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 27.11.2017.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 30.oktobris, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/8 [13.10.2017. 9:20]

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs:  Pretendents, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: O.Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017 gada 24. oktobrī, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/7

Iepirkuma nosaukums: LMA gada grāmata 2017
CPV kods: 22100000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 ( divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017. gada 11. septembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/6

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30123000-7;4819000-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9 pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: O.Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017 gada 25. jūlija, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/5

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).

Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 27.08.2017
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 10.jūlijam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/3

Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un  izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka zemākā cena
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050,
līdz 2017 gada 29.maijam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/2

Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 23.maijam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2017/1

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45453000-7
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar vērtēšanas kritēriju –piedāvātā zemākā cena (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 15.maijam, plkst. 10.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/21

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30. janvārim 2017.gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2017. gada 12. janvārim , plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/20

Iepirkuma nosaukums: Dzeramā avota ūdens piegāde un ūdens sadales iekārtu noma Latvijas Mākslas akadēmijai
CPV kods: 41110000-3
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Paredzamā līguma summa: Plānotā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt  EUR 4000.00  (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 28.decembrī, plkst. 14.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/19

Iepirkuma nosaukums: Saimniecības un higiēnas preču piegāde .
CPV kods: 33760000 un 39800000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu (bez PVN).
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Paredzamā līguma summa: Plānotā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt  EUR 9917.36 ( deviņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit eiro 36 centi )  (bez PVN).
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 12.decembrī, plkst. 14.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/18

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods: 90910000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 5.decembris , plkst. 14.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/17

Iepirkuma nosaukums: Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” buklets
un Konferences “Nākotnes māksla / Nākotnes valsts Art Future / Future State” katalogs
CPV kods: 22900000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 24.novembrim 2016.gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 14. novembris , plkst. 14.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/16

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30000000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 ( divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 1.novembris, plkst. 12.00
 


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/15

Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četras) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 31 oktobris, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/14

Iepirkums pārtraukts 2016. gada 19.oktobrī .Iepirkums pārtraukts - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ (nav norādīts izgatavojamo eksemplāru skaits) Iepirkuma nosaukums: LMA Plānotājs 2017
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 28 oktobris, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/13

Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs .
CPV kods: 30199000-0
Iepirkums dalīts daļas: piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 ( divdesmit četri) mēneši
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 24.oktobrī, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/12

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums LMA gada grāmatai
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 14 ( četrpadsmit) dienas no drukas faila saņemšanas brīža tipogrāfijā.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 13.septembris, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/11

Iepirkums pārtraukts 2016. gada 9. augustā (Iepirkums pārtraukts - nolikuma tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ) [11.08.2016. 12:24] 
Iepirkuma nosaukums: Mācību telpas grīdas remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 27.augustam 2016 .gadam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 9.augusts, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/10

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums Mākslas vēstures 5. sējumam
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā līdz 30.septembrim
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 4.jūlijs, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/9

Iepirkuma nosaukums: Datori un projektors
CPV kods: 30230000-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 7.jūnijs, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8

Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.maijam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/8

Iepirkuma nosaukums: Latvijas mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.maijam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/6

Iepirkuma nosaukums: Sadzīves atkritumu uzkrāšanas un  izvešanas pakalpojumi
CPV kods: 90511000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 23.martam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/5

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas bēniņu siltināšana
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 15 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 22.martam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/4

Iepirkums pārtraukts 2016. gada 21. martā (Iepirkums pārtraukts- pamatojoties uz apstākļu maiņu LMA personāla sastāvā( darbā pieņemts jurists uz patstāvīgu darbu), kā rezultātā mainīsies nolikuma tehniskās specifikācijas prasības)
Iepirkuma nosaukums: Juridisko pakalpojumu birojs
CPV kods: 79100000-5
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( "B "Pakalpojums)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 21.martam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/3

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 21.martam, plkst. 14.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/2

Iepirkuma nosaukums: Datortehnika un biroja tehnika
CPV kods: 30200000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma parakstīšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 8.martam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2016/1

Iepirkuma nosaukums: Diagonālā pacēlāja (kāpņu lifta) invalīdiem ratiņkrēslos piegāde un uzstādīšana Latvijas Mākslas akadēmijas vestibilā
CPV kods: 34114120-6
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: līdz 2016. gada 24. martam
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2016. gada 2. februārim, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/34

Iepirkuma nosaukums: LMA norobežojošas margas izgatavošana un uzstādīšana
CPV kods: 44200000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 21. decembris, plkst. 13.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/33

Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42900000-5
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 10 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 21. decembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/32

Iepirkuma nosaukums: Griezējs/bigotājs LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 30232000-4
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 25. novembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/31

Iepirkuma nosaukums: LMA Metāla dizaina apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42638000-7
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 13.novembrim, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/30

Iepirkuma nosaukums: Vakuuma formēšanas iekārta LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 42990000-2
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 12.novembrim, plkst. 12.00.a


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/29

Iepirkuma nosaukums: LMA Vides mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42990000-2; 42620000-8
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 11.novembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/28

Iepirkuma nosaukums: Datori un datoru perifērās iekārtas LMA prototipēšanas laboratorijai
CPV kods: 3021400-2; 3023200-4
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 10.novembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/27

Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares darba iekārtas
CPV kods: 42715000-1; 48100000-9
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 9.novembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/26

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) bēniņu siltināšana. Iepirkums tiek pārtraukts 2015. gada  28. oktobrī.
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2015. gada 7. decembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 3. novembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/25

Iepirkuma nosaukums: Buklets un katalogs.
CPV kods: 22000000-0
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2015. gada 25. novembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 2. novembrim, plkst. 10.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/24

Iepirkuma nosaukums: „Latvijas mākslas vēstures" 5. sējuma dizaina izstrāde, maketēšana,
fotogrāfiju apstrāde un sagatavošana drukāšanai.
CPV kods: 79820000-8 – ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 2016. gada 29. aprīlis
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 16.oktobrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/23

Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu..
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015. gada 1. decembris.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 28. septembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/22

Iepirkuma nosaukums: LMA Latgales filiāles biroja tehnika
CPV kods: 30191000-4; 30213000-5
Iepirkumu procedūra: veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 22.septembrim, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/21

Iepirkuma nosaukums: Datorprogrammas
CPV kods: 48320000-7
Iepirkumu procedūra: veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 16.4. panta regulējumu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 3. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 7. augustam, plkst. 10.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/20 (PRECIZĒTS*)

Iepirkuma nosaukums: Tipogrāfijas pakalpojums
CPV kods: 22000000-0.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 20 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 12.00.
*Nolikumā precizēts 4.5. punkts un 5. pielikuma 2.3., 2.4., 2.5. punkti. Precizējums veikts 2015. gada 21. jūlijā.

Jautājums:
Kāds iekšlapu papīrs ir paredzēts iepirkuma 2. daļā minētajai LMA gadagrāmatai?
Atbilde:
LMA gadagrāmatas iekšalpām paredzētais papīrs: 150 g/m² silk /satin.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/18

Iepirkuma nosaukums: LMA aulas parketa slīpēšana, pulēšana un eļļošana
CPV kods: 90919300-5; 31720000-9
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: I daļa – 10 dienas ; II daļai – 30 dienas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 12.30.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/19

Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijs, plkst. 14.00.

Jautājumi un atbidles

Jautājums:
Nolikuma punktā Nr. 2 ir prasīta mātesplate ar videi izejām VGA, DVI, HDMI. Šīm izejām ir jābūt, ņemot vērā, ka paredzēts likt klāt GeForce videokarti, kurai būtu savas video izejas, kas nozīmē, ka, izmantojot šīs videokartes jaudu, nebūtu nekādas jēgas no video portiem uz mātesplates un integrētās videokartes?
Atbilde:
Mēs standartizējam platformas, lai varēt veikt apkalpošanu pēc garantijas termiņa beigām un lai vēlāk veiktu platformas pārkonfigurēšanu mūsu vajadzībām turpmākā laika gaitā.

Jautājums:
Nolikuma punktā Nr. 2 ir prasīts ATX korpuss, un PSU ne mazāks kā 600W. Ieraksts ir vienā ailē. Korpusam ir jābūt ar jau iebūvētu 600W barošanas bloku vai tas var būt arī ar atsevišķi piedāvātu barošanas bloku?
Atbilde:
Mums nepieciešams ATX korpuss (neatkarīgi no ražotāja) ar PSU ne mazāk kā 600W, ja tā ir iepriekš iebūvēta vai tā bija atsevišķi, tajā laikā, kad jūs to saņēmāt. Mums ir svarīgi, lai tā būt instalēta korpusā.

Jautājums:
Nolikuma punktā Nr. 2 ir prasīta DVD+-RW iekārta ar NERO. Jūs bijāt domājuši, ka NERO programmatūrai jābūt komplektā ar diskdzini? Agrāk bija tā, ka nāca līdzi šādā veidā programmatūra. Taču vairs ne mūsdienās. Ir tā, ka mums būtu jāpiedāvā papildus NERO programmatūra vai arī atvērtā koda disku rakstīšanas programmatūra. Vai ir derīga arī Atvērtā koda disku rakstīšanas programmatūra, vai obligāti jābūt NERO? Viss, protams, ir atkarīgs no tā, ko ir paredzēts darīt ar šo programmatūru.
Atbilde:
Mūsu lietotājiem patīk strādāt ar Nero (viņiem tā ērtāk), kā arī vēlas lietot nākotnē. Ja nav iespējams saņemt kā komplektu, tad varat piedāvāt kā papildu programmatūru.

Jautājums:
Nolikumā pie datoriem piedāvātās operētājsistēmas izvēles ir tāds ieraksts:
„MicrosoftWindows 8 Pro OEM (Nepiedāvāt System Builder OEM).”
Ir tā, ka OEM un System Builder OEM ir viena un tā pati licence.
Tāpēc radās jautājums, kas ar šo bija īsti domāts?
Atbilde:
Tas nav viens un tas pats - System Builder OEM ( domāts tiem datoriem, kas nav lielu zīmolu ražošanas produkti) versiju mēs nevaram pazemināt līdz Microsoft Windows 7 Pro versijai, to uzzināja pēc sarunas ar firmu Microsoft. Bet pilnu OEM (tas domāta lieliem zīmolu datoriem) versiju mēs varam izmantot.

Jautājums:
Runājot par Nero versiju. Nero programmatūra ir nepieciešama vienkārši Nero Burning ROM, lai var vienkārši ierakstīt diskus, vai arī Platinum vai Classic/Premium versija, lai var nodarboties ar video rediģēšanas/radīšanas iespējām?
Atbilde:
Nero Essentials.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/17

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību telpu kosmētiskais remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8² pantu.
Iepirkums dalīts daļās: piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa , II daļa- līdz 14.09.2015; III daļa – līdz 20.09.2015
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23.jūlijam, plkst. 11.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/16

Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Iepirkums dalīts daļās: I daļa- arhitektūra; II daļa – dizains
Piedāvājumu var iesniegt apar vienu vai vairākām daļām.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015. gada 1. decembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijam, plkst. 13.00.

Jautājums:
No kādas valodas uz kādu jāveic tulkojums?
Atbilde:
Tulkojums jāveic no latviešu valodas uz angļu valodu.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/15

Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
CPV kods: 42717000-5; 42715000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 25 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 23. jūlijam, plkst. 12.00.

Jautājums:
Kāds ir nepieciešamais iekārtu garantijas termiņa laiks?
Atbilde:
Nepieciešamais iekārtu garantijas termiņa laiks ir 2 gadi.

Jautājums:
Cik ilgā laikā Pasūtītājs veic rēķina apmaksu pēc preču piegādes pavadzīmes parakstīšanas?
Atbilde:
Pasūtītājs veic rēķina apmaksu 10 darba dienu laikā pēc preču piegādes pavadzīmes parakstīšanas.

Jautājums:
Vai Pasūtītājs būs sagatavojis elektropieslēguma vietas atbilstoši piegādātāja sniegtajiem norādījumiem?
Atbilde:
LMA darbnīcās ir divu un trīs fāžu pieslēgumi.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14

Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 1.decembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 26. jūnijam, plkst. 14.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/14

Iepirkuma nosaukums: Rakstu tulkošanas pakalpojums. Iepirkums tiek pārtraukts 2015. gada 8. jūnijā tehniskās specifikācijas nepilnību dēļ.
CPV kods: 79530000-8
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu ( II .pielikuma „B” daļu)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Iepirkums dalīts daļās. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām daļām .
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2015.gada 1.novembris
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 15. jūnijam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/13

Iepirkuma nosaukums: LMA Modes mākslas apakšnozares materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Iepirkums pārtraukts 2015. gada 6. jūlijā (pamatojums - nepilnība tehniskajā specifikācijā, pieprasītājam šujmašīnas modelim norādīta neatbilstoša adatu sistēma).
CPV kods: 42717000-5; 42715000-1
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais maksimālais līguma izpildes termiņš: 30 dienas
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 12. jūnijam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/12

Iepirkuma nosaukums: LMA Izstāžu zāles apgaismes sistēma
CPV kods: 31500000-1 apgaismes ierīces un spuldzes
Iepirkumā paredzēta preču piegāde un to uzstādīšana
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 27.07.2015. – 21.08.2015..
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 8. jūnijam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/11

Iepirkuma nosaukums: Datortehnikas iepirkums
CPV kods: 30000000-9
Iepirkums ir dalīts daļās: piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām daļām.
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes maksimālais termiņš: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 5. jūnijam, plkst. 12.00.


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/10

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 1. jūnijam, plkst. 12.00


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/9

Iepirkuma nosaukums: Latvijas Mākslas akadēmijas mācību un administratīvo telpu remonts
CPV kods: 45213313-0
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: mācību telpas; II daļa – administratīvās telpas
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: I daļa : 25.05.2015-1.07.2015; II daļa- 1.07.2015.-24.08.2015.
Piedāvājumi jāiesniedz: 22. kab., Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867,
līdz 2015. gada 16. aprīlim, plkst. 12.00.

SIA „UL nami” uzdod jautājumus:
Jautājums: par 57. un 58. telpu :Vai pirms koka siju apstrādes tomēr nevajadzētu demontēt kokskaidu plāksnes?
Atbilde: Jā, kokskaidu plāksnes pirms siju apstrādes ir jādemontē.

Jautājums: par 18., 21. un 22. telpu : Lūdzu nosaukt maināmo logu skaitu, būtu vēlama skice ar izmēriem, vēršanas virzienu, kāds būs stiklojums, uzskatām, ka esošie logi nav remontējami.
Atbilde: 18. telpā viena loga augstums: 3100mm un platums: 1060mm, un divi logi: 2880mm x 970mm (ietverti vienā rāmī).
21. telpā viena loga augstums: 3100mm un platums: 1060mm, un divi logi: 2880mm x 970mm ( ietverti vienā rāmī) un atsevišķs logs: 2880mm x 970mm.
22. telpā viens logs: 3100mm x 1060mm un viens logs: 2880mm x 970mm ( ietverti vienā rāmī).
Esošo logu nomaiņa pret jauniem nav paredzēta. Esošos logus paredzēts remontēt, jo LMA rīcībā nav tik liela finansējuma, lai varētu šajās telpās esošos logus nomainīt pret kultūrvēsturiskā arhitektūras pieminekļa prasībām atbilstošiem logiem.


Jautājums: Lūdzu norādīt maināmo logu skaitu 57., 58. telpā 4. stāvā un, ja iespējams, pievienot klāt skici ar izmēriem, vēršanās virzienu un stiklojumu (pakete vai parasts 4-5 mm stikls).
Atbilde: 57. telpas loga izmēri ar rāmi: ~57mm x 640mm, logs kvadrātveida, verams uz iekšu, koka pakete (gatavojot loga izmēri jāprecizē uz vietas);
58. telpas viena loga izmērs ar rāmi: ~ 1820mm x 490mm, logs dalīts horizontāli 2 daļās ar noapaļotu augšdaļu ( gatavojot loga izmēri jāprecizē uz vietas) un otrs logs ar rāmi: ~ 1850 mm x 490 mm , dalīts horizontāli 2 daļas ar noapaļotu augšdaļu (gatavojot izmēri jāprecizē uz vietas ), verams uz iekšu, koka pakete.


Jautājums: Par Tehniskās specifikācijas II daļā norādīto remontdarbu: „ - papildus gaismas ķermeņa uzstādīšana ar vada iekalšanu zem apmetuma”.
Atbilde: Sakarā ar starpsienas pārbīdi starp 22.un 21. telpu nepieciešams pagarināt elektrības vadu ~1,5m un iedziļināt griestos, lai uzstādītu jaunajā vietā lampu.


SIA „Purene” uzdod jautājumu:
Jautājums: Vai koka siju apstrāde ar antipirēnu un pēc tam ar eļļu nerada problēmas ar ugunsdrošību?
Atbilde: Jā, piekrītam, pietiek tikai ar antipirēna apstrādi.

 

* Nolikumā punkta „2” vietā jābūt rakstītam „3”, punkta „2.1.” jābūt rakstītam „3.1.”, punkta „2.1.1.” vietā jābūt rakstītam „3.1.1.”


Iepirkuma id. nr. LMA 2015/8

Iepirkuma nosaukums: Kancelejas preces un biroja papīrs
CPV kods: 30199000-0 - Papīra kancelejas preces un citas preces
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹ pantu.
Iepirkums dalīts daļās: I daļa: biroja papīrs; II daļa – kancelejas preces
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.
Paredzamā līguma izpildes vieta: Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēg&sca