Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/14/ERAF

Iepirkuma nosaukums:  Aprīkojuma iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai un Mākslas vēstures institūta pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai    
CPV kods: 30200000-1 
Iepirkumu procedūra: Atklāts konkurss
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkumu daļā 
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Maksimālais līguma izpildes termiņš: 2 mēneši no līguma noslēgšanas.
Lēmuma pieņemšanas datums: 7.12.2018.
Līguma izpildītāji: 
AS “Capital” 
Līgumsumma: EUR 50109.39 (I.daļa – Datori) un EUR 9424.70 (II.daļa – Portatīvie datori)
SIA “LDC DATORTEHNIKA” 
Līgumsumma: EUR 1423.44 (V.daļa – Portatīvie datori)

Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.

Lēmums