Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id. nr. LMA 2018/16 LMA, O.Kalpaka bulv. 13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi

Iepirkuma nosaukums: LMA , O.Kalpaka bulv.13, Rīgā, pieguļošās teritorijas uzkopšanas darbi
CPV kods: 90910000-9 (uzkopšanas pakalpojums).
Iepirkumu procedūra: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vērtēšanas kritēriju, zemākā cena bez PVN
Saņemto piedāvājumu skaits 7
līguma izpildes termiņš: 24 mēneši no līguma noslēgšamas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.01.2018.
Līguma izpildītājs: SIA Fil un Ko, reģ.nr. LV40003274287,
Līguma summa ( bez PVN): 15 592.80 EUR
Līguma izpildes vieta: O. Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1050.

Pievienotie faili: