Meklēt
Izvēlne

Iepirkuma id nr. LMA 2019/10/ESF

“Latvijas Mākslas akadēmijas amata funkciju, pārvaldības procesu, iekšējās finansēšanas modeļa audits un pilnveide”

CPV kods: 79414000-9 Cilvēkresursu vadības pakalpojumi.
Iepirkuma metode: Atklāts konkurss
Piedāvājumu izvēles kritērijs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā zemāko cenu.
Saņemto piedāvājumu skaits: 7
Paredzamais līguma darbības laiks –  ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Lēmuma pieņemšanas datums: 5.09.2019.
Līguma izpildītāji: Personu apvienība: "PricewaterhouseCoopers" SIA un “CSE COE” SIA 
Līgumsumma: bez PVN - 11780 EUR

Pievienotie faili: